ഒരു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കേസ് സ്കാനിനായി നിങ്ങൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നു. അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടും. പരസ്പര ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം അസൈൻമെന്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം, ഞങ്ങൾ കേസ് സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കും.ഒരു കേസ് സ്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക


* പ്രസക്തമായ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

Law & More B.V.