സ്വകാര്യ ക്ലയന്റുകൾ

ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ രീതികളിൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. Law & More നിയമത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്വകാര്യ ക്ലയന്റുകളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ട്:

  • വ്യക്തികളും കുടുംബ നിയമവും;
  • കുടിയേറ്റ നിയമം;
  • തൊഴില് നിയമം;
  • സ്വകാര്യതാ നിയമം.

ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ വിവാഹമോചനമാണെങ്കിലും, ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ്, തൊഴിൽ കരാറുകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിരസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷണം എന്നിവയാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗം തേടുകയാണ്.

ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രങ്ങളും വഴിയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കരാറുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുമായുള്ള നല്ലതും വ്യക്തവുമായ ആശയവിനിമയത്തിന് ഞങ്ങൾ വലിയ മൂല്യം നൽകുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സമീപനം വ്യക്തിപരവും നേരിട്ടുള്ളതും ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്. അഭിഭാഷകനും ക്ലയന്റും തമ്മിലുള്ള ഹ്രസ്വവും വ്യക്തവുമായ വരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു വിഷയമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പ്രശ്‌നമുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാനും ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികളിൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരും സന്നദ്ധരുമാണ്.

Law & More B.V.