ഡച്ച് സ്ട്രീറ്റ്സ്കേപ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മാറിയിരിക്കുന്നു…

ഡച്ച് സ്ട്രീറ്റ്സ്കേപ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു സ്ഥിരമായ ഘടകമായി മാറരുത്; പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല. ജോലിസമയത്ത് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 'ജോലി വേണ്ട, ശമ്പളമില്ല' എന്ന തത്വത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു ഡച്ച് ജഡ്ജി വിധിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പുതുതായി ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാരൻ അര വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,255 ൽ കുറയാത്ത രസകരമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഡച്ച് കോടതി പറയുന്നതനുസരിച്ച് മൊത്തം 1500 ഡോളർ കുറയ്ക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ചു - ഇപ്പോഴും നൽകേണ്ട തുകയിൽ നിന്ന് മികച്ച അവധിക്കാല അവകാശം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ മേശയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.