റോട്ടർഡാം തുറമുഖവും ലോക ഹാക്കർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ടിഎൻടിയും

27 ജൂൺ 2017 ന്, ransomware ആക്രമണം മൂലം അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് ഐടി തകരാറുണ്ടായിരുന്നു.

നെതർലാൻഡിൽ, എപിഎം (ഏറ്റവും വലിയ റോട്ടർഡാം കണ്ടെയ്നർ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി), ടിഎൻ‌ടിയും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നിർമ്മാതാക്കളായ എം‌എസ്‌ഡിയും “പെറ്റ്യ” എന്ന വൈറസ് മൂലം തങ്ങളുടെ ഐടി സംവിധാനത്തിൽ പരാജയമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഉക്രെയ്നിൽ ആരംഭിച്ചു, അത് ബാങ്കുകളെയും കമ്പനികളെയും ഉക്രെയ്നിന്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയെയും ബാധിക്കുകയും പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉപയോഗിച്ച ransomware, WannaCry വൈറസിന് സമാനമാണെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷ കമ്പനിയായ ESET ഡേവ് മാസ്‌ലാൻഡിന്റെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് ഡാറ്റയെ മാറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഉടൻ തന്നെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

സൈബർ സുരക്ഷയുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സംഭവം വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.