യൂറോപ്പിലെ ഒരു നവീകരണ നേതാവാണ് നെതർലാന്റ്സ്

യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ യൂറോപ്യൻ ഇന്നൊവേഷൻ സ്‌കോർബോർഡ് അനുസരിച്ച്, നവീകരണ സാധ്യതകൾക്കായി 27 സൂചകങ്ങൾ നെതർലൻഡിന് ലഭിക്കുന്നു. ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം നെതർലാൻഡ്‌സ് ഇപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് (4 - 2016 സ്ഥാനം), 5 ൽ ഇന്നൊവേഷൻ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഡച്ച് സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സംസ്ഥാനങ്ങളും സർവ്വകലാശാലകളും കമ്പനികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫലത്തിലെത്തിയത്. സ്റ്റേറ്റ് അസസ്മെന്റിനായുള്ള യൂറോപ്യൻ ഇന്നൊവേഷൻ സ്കോർബോർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്ന് 'പൊതു-സ്വകാര്യ സഹകരണം' ആയിരുന്നു. നെതർലാൻഡിലെ പുതുമകൾക്കുള്ള നിക്ഷേപം യൂറോപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.

യൂറോപ്യൻ ഇന്നൊവേഷൻ സ്കോർബോർഡ് 2017 ൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വായിക്കാം.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.