ഡച്ച് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പുതുമയുള്ളതാണ്. മാർച്ച് 1, 2017 മുതൽ ഇത്…

ഡച്ച് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പുതുമയുള്ളതാണ്. സിവിൽ ക്ലെയിം കേസുകളിൽ ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ 1 മാർച്ച് 2017 മുതൽ ഡിജിറ്റലായി വ്യവഹാരം സാധ്യമാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, കാസേഷൻ നടപടിക്രമം അതേപടി തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓൺ‌ലൈനായി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും (ഒരുതരം ഡിജിറ്റൽ സമൻസ്) പ്രമാണങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയും. പുതിയ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ (കെ‌ഇ‌ഐ) നിയമനിർമ്മാണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്.

09-02-2017

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.