വിടുവിക്കുന്നയാൾ ഒരു ജീവനക്കാരനല്ല

'ഡെലിവേറൂ സൈക്കിൾ കൊറിയർ സിറ്റ്സെ ഫെർവാണ്ട (20) ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനാണ്, ജീവനക്കാരനല്ല' എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിധി. Amsterdam. ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നയാളും ഡെലിവറോയും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഒരു തൊഴിൽ കരാറായി കണക്കാക്കില്ല - അതിനാൽ ഡെലിവറി കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനല്ല ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കരാർ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കരാറായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കൂടാതെ, ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ കേസിൽ പണമടച്ചുള്ള തൊഴിൽ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.