ഡച്ച് നഷ്ടപരിഹാര നിയമത്തിൽ അടിസ്ഥാന തത്വം ബാധകമാണ്: ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആരും ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ആലിപ്പഴത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം ആരെങ്കിലും മൂലമാണോ? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയെ ബാധ്യസ്ഥനാക്കുന്നതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേടുപാടുകൾ നികത്താൻ കഴിയൂ.

നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ അവകാശവാദവുമായി നിങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണോ?
നിയമപരമായ സഹായത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുക

നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലെയിമുകൾ

ഡച്ച് നഷ്ടപരിഹാര നിയമത്തിൽ അടിസ്ഥാന തത്വം ബാധകമാണ്: എല്ലാവരും അവരുടേതായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആരും ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ആലിപ്പഴത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം ആരെങ്കിലും മൂലമാണോ? അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വ്യക്തിയെ ബാധ്യസ്ഥനാക്കുന്നതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേടുപാടുകൾ നികത്താൻ കഴിയൂ. ഡച്ച് നിയമത്തിൽ രണ്ട് തത്ത്വങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും: കരാർ, നിയമപരമായ ബാധ്യത.

ദ്രുത മെനു

കരാർ ബാധ്യത

കക്ഷികൾ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമല്ല, അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ ഇരു പാർട്ടികളും നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം ഒരു കക്ഷി അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പോരായ്മ. ഉദാഹരണത്തിന്, വിതരണക്കാരൻ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, വൈകിയോ മോശമായ അവസ്ഥയിലോ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുക.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പോരായ്മ മാത്രമേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൂ. ഇതിനും ആവശ്യമാണ് ഉത്തരവാദിത്തം. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 6:75 ൽ ഉത്തരവാദിത്തം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പോരായ്മ മറ്റ് കക്ഷിയുടെ തെറ്റ് മൂലമല്ല, നിയമത്തിന്റെയോ നിയമപരമായ നടപടിയുടെയോ നിലവിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയോ കാരണമല്ലെങ്കിൽ അത് ആരോപിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഫോഴ്‌സ് മജ്യൂറിന്റെ കേസുകളിലും ഇത് ബാധകമാണ്.

ഒരു പോരായ്മയുണ്ടോ, അതും കണക്കാക്കാനാവില്ലേ? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം മറ്റ് കക്ഷികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ, മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ന്യായമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിലും നൽകുന്നതിന് ആദ്യം സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ് അയയ്‌ക്കണം. മറ്റ് കക്ഷി ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഇത് സ്ഥിരസ്ഥിതിക്ക് കാരണമാവുകയും നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

റൂബി വാൻ കെർസ്‌ബെർഗൻ

റൂബി വാൻ കെർസ്‌ബെർഗൻ

അഭിഭാഷകൻ

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

Law & More നിങ്ങൾക്കായി ഇത് ചെയ്യാനും കഴിയും

Samenwerkingsovereenkomst ചിത്രം

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

ആരെങ്കിലും അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ പാലിക്കുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അയയ്ക്കാനും വ്യവഹാരം നടത്താനും കഴിയും

ബൌദ്ധികസ്വത്ത്

ദത്തെടുക്കൽ കരാർ

ഒരു കരാർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു ജോലി ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ സഹായം രേഖപ്പെടുത്തുക

നാഷണൽ‌ -എൻ‌ ഇന്റർ‌നാഷണൽ‌ ഇമേജ്

തൊഴിൽ കരാർ

ഒരു തൊഴിൽ കരാർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? വിളിക്കുക Law & More

സഹകരണ കരാർ

ബാധ്യത അഭിഭാഷകൻ

ബാധ്യതാ നിയമം ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

കൂടാതെ, കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തത്വം കണക്കിലെടുത്ത് മറ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബാധ്യത കണക്കിലെടുക്കാനാവില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നെതർലാൻഡിലെ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം കരാർ ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പോരായ്മ ഒഴിവാക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് സാധാരണയായി കരാറിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബാധകമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കൽ ക്ലോസ്. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഒരു ഉപാധി ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കക്ഷിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ അത്തരമൊരു ഉപാധി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആരംഭ പോയിന്റ് ബാധകമാണ്.

നിയമപരമായ ബാധ്യത

സിവിൽ ബാധ്യതയുടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും പൊതുവായതുമായ ഒരു രൂപമാണ് ടോർട്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി മറ്റൊരാൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശകൻ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പാത്രത്തിൽ ആകസ്മികമായി തട്ടുകയോ വിലയേറിയ ഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുക. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 6: 162 അനുശാസിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രവൃത്തികളുടെയോ ഒഴിവാക്കലുകളുടെയോ ഇരയ്ക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റൊരാളുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയെ ആദ്യം കണക്കാക്കണം നിയമവിരുദ്ധ. നിയമപരമായ കടമ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മര്യാദ, അല്ലെങ്കിൽ അലിഖിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു കുറ്റവാളി. ഇത് അയാളുടെ തെറ്റ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു കാരണത്താലോ ആണെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്ദേശ്യം ആവശ്യമില്ല. വളരെ ചെറിയ കടം മതിയാകും.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ലംഘനം ഫലമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ആർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ബാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ബാധ്യത ഇപ്പോഴും പരിമിതപ്പെടുത്താം ആപേക്ഷികതയുടെ ആവശ്യകത. ഇരയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാൻ ലംഘിച്ച മാനദണ്ഡം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട ബാധ്യതയില്ലെന്ന് ഈ നിബന്ധനയിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ, ആ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ലംഘനം കാരണം 'കുറ്റവാളി' ഇരയോട് 'തെറ്റായി' പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രധാനമാണ്.

നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യുക

നാശത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

കരാർ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ബാധ്യതയുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ, നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിം ചെയ്യാം. നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നെതർലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒപ്പം മറ്റ് നഷ്ടം. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭനഷ്ടം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നിടത്ത്, മറ്റ് നഷ്ടം അദൃശ്യമായ കഷ്ടപ്പാടുകളെയാണ്. തത്വത്തിൽ, സ്വത്ത് നാശനഷ്ടം എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹമാണ്, മറ്റ് പോരായ്മകൾ നിയമം നിരവധി വാക്കുകളിൽ നൽകുന്നതിനാൽ മാത്രം.

കേടുപാടുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നഷ്ടപരിഹാരം

നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം കേടുപാടുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നഷ്ടപരിഹാരം ബാധകമാണ്.

ഈ തത്ത്വം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ പരിക്കേറ്റ കക്ഷിയുടെ മുഴുവൻ നാശനഷ്ടത്തേക്കാളും പ്രതിഫലം നൽകില്ല എന്നാണ്. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 6: 100 അനുസരിച്ച്, ഒരേ സംഭവം ഇരയ്ക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുക മാത്രമല്ല, ചിലത് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട നാശനഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഈ ആനുകൂല്യം ഈടാക്കണം, കാരണം ഇത് ന്യായമാണ്. നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഫലമായി ഇരയുടെ (അസറ്റ്) സ്ഥാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായി ഒരു ആനുകൂല്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

മാത്രമല്ല, കേടുപാടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല. ഇരയുടെ കുറ്റകരമായ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇരയുടെ അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനോ വ്യാപ്തിയോ സംബന്ധിച്ച് ഇര താൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം? ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കേടുപാടുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇരയെ ബാധ്യസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. തീപിടുത്തം പോലുള്ള നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഗ്നിശമന ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇരയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, കുറ്റകരമായ പെരുമാറ്റം തത്വത്തിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയും ഇരയും തമ്മിൽ വിഭജിക്കണം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ: നാശത്തിന്റെ ഒരു (വലിയ) ഭാഗം ഇരയുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇരയ്ക്ക് ഇൻഷ്വർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ.

നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യുകനാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുക

മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കേടുപാടുകൾ ഒരു ഇരയായി അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾക്ക് ഇടയാക്കാതിരിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. എല്ലാത്തിനുമുപരി, കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും അത് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ്. കൂടാതെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്, ഗാർഹിക അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം.

നിങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സാധാരണയായി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻ‌ഷുറർ‌ക്ക് നിങ്ങൾ‌ കേടുപാടുകൾ‌ റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം, ഏത് നാശനഷ്ടമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതെന്ന് ഇൻഷുറർ സൂചിപ്പിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഇൻ‌ഷുറൻ‌സ് കേടുപാടുകൾ‌ നികത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, കേടുപാടുകൾ‌ വരുത്തിയ വ്യക്തിയിൽ‌ നിന്നും ഈ കേടുപാടുകൾ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് മേലിൽ‌ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ‌ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇൻ‌ഷുറർ‌ പരിരക്ഷിക്കാത്ത കേടുപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻ‌ഷുററിൽ‌ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകൾ‌ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി പ്രീമിയം വർദ്ധനവ് കേടുപാടുകൾ‌ക്ക് കാരണമായ വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

ക്ലാസ് പ്രവർത്തനം

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ക്ലാസ് നടപടി സാധ്യമായ വ്യക്തിഗത നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഒരു ബദലാകും. നാശനഷ്ടങ്ങൾ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിക്കും: ഇരകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ അളവ് വളരെ വലുതാണ്, പക്ഷേ ഇരയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം താരതമ്യേന കുറവാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സാധ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം പലപ്പോഴും നടപടിക്രമത്തിന്റെ ചെലവുകൾ, സമയ നിക്ഷേപം, ഇര നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്ന അപകടസാധ്യത എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കില്ല. ഇതുകൂടാതെ, അത്തരം കേടുപാടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർ പലപ്പോഴും നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി പരിചയമുള്ളവരും കേസെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുമുള്ള വലിയ സംഘടനകളാണ്.

1 ജനുവരി 2020 മുതൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലെ മാസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പരിക്കേറ്റ കക്ഷികൾക്ക്, ഒരേ സംഭവമോ സമാനമായ സംഭവങ്ങളോ മൂലം നാശനഷ്ടമുണ്ടായതും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ (നിയമപരമായ) വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ബാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ഒരു പലിശ ഗ്രൂപ്പ് വഴി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ ക്ലെയിം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാക്കി. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി പണമായി സേവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 3: 305 എ പ്രകാരം ക്ലാസ് നടപടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂടമുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ

At Law & More ഏത് നാശനഷ്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാശനഷ്ടം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണോ? നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു ക്ലെയിം നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നടപടിക്രമത്തിൽ നിയമപരമായ സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ‌ക്കായി നിങ്ങൾ‌ക്കെന്തുചെയ്യാൻ‌ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ‌ക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More. നാശനഷ്ട ക്ലെയിമുകളുടെ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ, വ്യക്തിപരവും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌തതുമായ സമീപനത്തിലൂടെയും ഉപദേശത്തിലൂടെയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്!

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.