നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭകനാണോ അതോ നിയമപരമായ പ്രശ്‌നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണോ, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ സന്തുഷ്ടരാണ്! അറ്റ് Law & More നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭകനായാലും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായാലും എല്ലാ നിയമപ്രശ്നങ്ങളും വളരെയധികം ഉള്ളതാണെന്നും ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, മിക്ക നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി, Law & More നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മിക്ക നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നിയമത്തിന്റെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട മേഖലയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കുകയും പതിവായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് Law & More വിപുലവും നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ നിയമ പരിജ്ഞാനത്തിനുപുറമെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗതയേറിയ സേവനവും വ്യക്തിഗത സമീപനവും നൽകുന്നു.

ഐൻ‌ഡോവനിൽ ഒരു ലേയർ ആവശ്യമുണ്ടോ?
കോൺടാക്റ്റ് LAW & MORE!

ഐൻ‌ഹോവനിലെ അഭിഭാഷകൻ

നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭകനാണോ അതോ നിയമപരമായ പ്രശ്‌നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണോ, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ സന്തുഷ്ടരാണ്! അറ്റ് Law & More നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭകനായാലും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായാലും എല്ലാ നിയമപ്രശ്നങ്ങളും വളരെയധികം ഉള്ളതാണെന്നും ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, മിക്ക നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി, Law & More നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ദ്രുത മെനു

മിക്ക നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നിയമത്തിന്റെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട മേഖലയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കുകയും പതിവായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് Law & More വിപുലവും നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ നിയമ പരിജ്ഞാനത്തിനുപുറമെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗതയേറിയ സേവനവും വ്യക്തിഗത സമീപനവും നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ കുടുംബ നിയമം, തൊഴിൽ നിയമം, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം, പാലിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരാണ്. കമ്പനികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, Law & More വ്യവസായം, ഗതാഗതം, കൃഷി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, റീട്ടെയിൽ തുടങ്ങി വിവിധ ശാഖകളിലെ സംരംഭകർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേഖലയ്ക്കായി തിരയുകയാണോ? ഞങ്ങളുടെ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

ന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം Law & More ഐൻ‌ഹോവനിൽ

നിയമപരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ തരം പരിഗണിക്കാതെ, ഞങ്ങളുടെ Law & More ഏതൊരു നിയമ പ്രക്രിയയുടെയും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങളെ നയിക്കാനും സഹായിക്കാനും അഭിഭാഷകർക്ക് കഴിയും, നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നതും നൂതനവുമായ ഒരു തന്ത്രത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി. കമ്പനികൾക്കും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും നിയമപരമായ തർക്ക പരിഹാരവും വ്യവഹാര സേവനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം നൽകുന്നു കൂടാതെ എല്ലാ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും മുമ്പായി അവസരങ്ങളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് സമതുലിതമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നു. ഒരു നിയമ നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഐൻ‌ഹോവനിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ നിങ്ങൾക്കായി പോരാടും. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കായി സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വില-ഗുണനിലവാര അനുപാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വയം പണം നൽകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, Law & More ഒരു ഉപദേശകൻ, വ്യവഹാര ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നീ നിലകളിൽ നിയമ സേവനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്പാരിംഗ് പങ്കാളിയെന്ന നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.

ഐൻ‌ഹോവനിലെ നിയമ സ്ഥാപനം

ഐൻ‌ഹോവനിലെ നിയമ സ്ഥാപനം

കൂടാതെ, ഡച്ച് (നടപടിക്രമ) നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ അറിവിനുപുറമെ, ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് അതിന്റെ സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും സ്വഭാവവും മാത്രമല്ല, നൂതന പ്രാദേശിക, അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ക്ലയന്റുകളുടെ ശ്രേണിയുടെ കാര്യത്തിലും അന്തർ‌ദ്ദേശീയമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ‌ക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം നൽ‌കുന്നതിന്, റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ‌ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ബഹുഭാഷാ അഭിഭാഷകരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും ഒരു സമർപ്പിത ടീം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശിയാണെങ്കിലും ഒരു വിദേശ കമ്പനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ ക p ണ്ടർപാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ, Law & More അഭിഭാഷകർ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ട്! ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടോ? ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലെ അറിവ് തേടുകയാണോ? ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിക് ഓഫീസ് പോലെ വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ Law & More ഐൻ‌ഹോവൻ നിയമ സ്ഥാപനമാണ്. Law & More ഐൻ‌ഹോവനിലെ സയൻസ് പാർക്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചലനാത്മകവും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നിയമ സ്ഥാപനവുമാണ്, ഇത് നെതർലൻ‌ഡിലെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രാദേശിക, അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ക്ലയന്റുകൾ‌, കമ്പനികൾ‌, സ്ഥാപനങ്ങൾ‌, വ്യക്തികൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഐൻ‌ഹോവനിലെ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ മറ്റ് ഓഫീസുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ ഐൻ‌ഹോവൻ ഓഫീസിന് ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രവർത്തന സമയമുണ്ട്, വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കും (തിങ്കൾ / വെള്ളി 8.00 - 22.00, ശനി / അതിനാൽ 9.00 - 17.00). കൂടാതെ, കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പതിവാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിലിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല.

ടോം മീവിസ്

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

മാക്സിം ഹോഡക്

മാക്സിം ഹോഡക്

പങ്കാളി / അഭിഭാഷകൻ

യാര-നോപ്സ്-ഫോട്ടോ -500-567

യാര നോപ്സ്

നിയമപരമായ ആലോചന

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.