ജീവനാംശം എന്താണ് ഉദ്ദേശ്യം

വിവാഹമോചനത്തിന്റെ അന്യായമായ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് ജീവനാംശം. വേതനം ലഭിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വേതനം ലഭിക്കുന്ന പങ്കാളിയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ വരുമാനം നൽകുക. ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു മുൻ ജീവിതപങ്കാളി കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതിനായി ഒരു കരിയർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം, സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കാൻ തൊഴിൽ നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സമയം ആവശ്യമാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.