എന്താണ് ജീവഹാനി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്

ജീവനാംശം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഘടകങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്:

 • ജീവപര്യന്തം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ
 • പണമടയ്ക്കുന്നയാളുടെ കഴിവ്
 • ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ദമ്പതികൾ ആസ്വദിച്ച ജീവിതരീതി
 • ഓരോ പാർട്ടിക്കും നേടാൻ കഴിയുന്നത്, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതും അവരുടെ വരുമാന ശേഷിയും ഉൾപ്പെടെ
 • വിവാഹത്തിന്റെ നീളം
 • കുട്ടികൾ

വിവാഹമോചനം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കരാറിലെ ദമ്പതികളുടെ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിനായി ജീവനാംശം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ കക്ഷി മിക്ക കേസുകളിലും ഓരോ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകേണ്ടിവരും. എന്നിരുന്നാലും, ജീവനാംശം നൽകുന്നത് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടതില്ല. ബാധ്യതയുള്ള പാർട്ടിക്ക് ജീവനാംശം നൽകുന്നത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ജീവഹാനി പേയ്‌മെന്റ് നിർത്താനാകും:

 • സ്വീകർത്താവ് പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നു
 • കുട്ടികൾ പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന പ്രായത്തിലെത്തുന്നു
 • ന്യായമായ സമയത്തിനുശേഷം, സ്വീകർത്താവ് സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കാൻ തൃപ്തികരമായ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നു.
 • പണമടയ്ക്കുന്നയാൾ വിരമിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു ജഡ്ജി നൽകേണ്ട ജീവനാംശം പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം,
 • ഇരു പാർട്ടികളുടെയും മരണം.
Law & More B.V.