തെറ്റായ വിവാഹമോചനമില്ല

നോ-ഫോൾട്ട് വിവാഹമോചനം വിവാഹമോചനമാണ്, അതിൽ വിവാഹബന്ധം പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് ഒരു കക്ഷിയും തെറ്റ് കാണിക്കേണ്ടതില്ല. തെറ്റില്ലാത്ത വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒരു കുടുംബ കോടതിക്ക് വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു കക്ഷിയുടെയും അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടിയായി വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, പ്രതി ദാമ്പത്യ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവ് നൽകാൻ അപേക്ഷകനോട് ആവശ്യപ്പെടാതെ. പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിവാഹമോചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വ്യത്യാസങ്ങളോ വ്യക്തിത്വ വൈരുദ്ധ്യമോ ആണ്, അതായത് ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.