വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം

പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള വിവാഹമോചനം ഒരു ഓപ്ഷനല്ലെങ്കിൽ, വിവാഹത്തെ പരിഹരിക്കാനാവാത്തവിധം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി വിവാഹമോചന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയും പുനരാരംഭവും യുക്തിസഹമായി അസാധ്യമാകുമ്പോൾ വിവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം തടസ്സപ്പെടുന്നു. ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത തടസ്സത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ വസ്തുതകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാമ്പത്യ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയില്ല.

വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായമോ ഉപദേശമോ ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വിവാഹമോചന അഭിഭാഷകർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്!

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.