സിവിൽ വിവാഹമോചനം

ഒരു സിവിൽ വിവാഹമോചനത്തെ സഹകരണ വിവാഹമോചനം എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതായത് സഹകരണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വിവാഹമോചനം. ഒരു സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണപരമായ വിവാഹമോചനത്തിൽ, ഇരുപക്ഷവും ഗൂ counsel ാലോചന നിലനിർത്തുന്നു, അവർ ഒരു സഹകരണ ശൈലി സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിന്റെ അളവും വ്യാപ്തിയും കുറയ്ക്കുന്നു. കൗൺസലുകളും അവരുടെ ക്ലയന്റുകളും സമവായം ഉണ്ടാക്കാനും കോടതിക്ക് പുറത്ത് കഴിയുന്നത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.