കുട്ടികളുടെ വിവാഹമോചനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

കുട്ടികൾ വിവാഹമോചനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ. കോ-പാരന്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കുട്ടികൾ മാറിമാറി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ ചെലവുകൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കരാറുകൾ ഒരു രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ഈ കരാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജി കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേക ചാർട്ടുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിവാഹമോചനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വരുമാനം ജഡ്ജി ഒരു ആരംഭ പോയിന്റായി എടുക്കുന്നു. കൂടാതെ, ജീവനാംശം നൽകേണ്ട വ്യക്തിക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടാവുന്ന തുക ജഡ്ജി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇത് പണമടയ്‌ക്കാനുള്ള ശേഷിയെ വിളിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ജഡ്ജി കരാറുകൾ അന്തിമമാക്കുകയും അവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ അളവ് വർഷം തോറും ക്രമീകരിക്കുന്നു.

വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായമോ ഉപദേശമോ ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വിവാഹമോചന അഭിഭാഷകർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്!

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.