എന്താണ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാർ

ഒരു പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓഹരികൾ നിയമപരമായി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനമാണ് (ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ) ഒരു ഓഹരിയുടമ. ഒരു ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഉടമ്പടി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാർ, കമ്പനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വിവരിക്കുകയും ഓഹരി ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ്. കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ, ഓഹരി ഉടമകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഉടമ്പടി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായമോ ഉപദേശമോ ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അഭിഭാഷകൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കും!

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.