എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം (ബിസിനസ്സ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രൈസ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി നിയമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) വ്യക്തികൾ, കമ്പനികൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ബിസിനസുകൾ എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമസംഘമാണ്. കോർപ്പറേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.