എന്താണ് ഒരു എൽ‌എൽ‌സി

ഒരു പരിമിത ബാധ്യതാ കമ്പനി (എൽ‌എൽ‌സി) ഒരു സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട രൂപമാണ്. പങ്കാളികളെപ്പോലുള്ള ഉടമകളോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷനെപ്പോലെ നികുതി ചുമത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു തരം ബിസിനസ്സ് ഘടനയാണ് എൽ‌എൽ‌സി. ഈ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ഉടമസ്ഥതയിലും മാനേജുമെന്റിലും വഴക്കം അനുവദിക്കുന്നു. നികുതിയും മാനേജുമെന്റും ഓർഗനൈസേഷനും എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കരാറിൽ അവർ എല്ലാം ഉച്ചരിക്കും. എൽ‌എൽ‌സി പ്രധാനമായും യു‌എസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.