എന്താണ് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ

ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഒരു നിയമപരമായ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനമാണ്, അതിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കും ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഉടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഉടമകളിൽ നിന്നോ ഷെയർഹോൾഡർമാരിൽ നിന്നോ വേർതിരിച്ച്, ഒരു കോർപ്പറേഷന് ഒരു വ്യക്തിഗത ബിസിനസ്സ് ഉടമയുടെ കൈവശമുള്ള മിക്ക അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാം, അതിനർത്ഥം ഒരു കോർപ്പറേഷൻ കരാറുകളിൽ പ്രവേശിക്കാം, പണം കടം വാങ്ങാം, കേസെടുക്കാം, കേസെടുക്കാം, സ്വന്തം ആസ്തികൾ, നികുതി അടയ്ക്കാം, ജീവനക്കാർ.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.