എന്താണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അറ്റോർണി

ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അറ്റോർണി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ക്രമീകരണത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്, സാധാരണയായി ബിസിനസ്സുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് അറ്റോർണിമാർ ഇടപാട് അഭിഭാഷകരാകാം, അതിനർത്ഥം അവർ കരാറുകൾ എഴുതാനും വ്യവഹാരം ഒഴിവാക്കാനും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിയമപരമായ ജോലികൾ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. വ്യവഹാരികൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകരാകാം; ഈ അഭിഭാഷകർ കോർപ്പറേഷനുകളെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒന്നുകിൽ കോർപ്പറേഷനെ ദ്രോഹിച്ച ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനെതിരെ കേസെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.