ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ, വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത്, മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെയോ ജലത്തിന്റെയോ മലിനീകരണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി നിയമം നേരിടാം. സോണിംഗ് പ്ലാനുകളും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതു-നിയമ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, കന്നുകാലി ഫാമുകൾ അമോണിയ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. പാരിസ്ഥിതിക നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ മലിനീകരണം തടയാനും മണ്ണിന്റെയും വായുവിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഒരു പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിനായി തിരയുകയാണോ?
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുക LAW & MORE

പരിസ്ഥിതി നിയമം

ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ, വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത്, മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെയോ ജലത്തിന്റെയോ മലിനീകരണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി നിയമം നേരിടാം. സോണിംഗ് പ്ലാനുകളും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതു-നിയമ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, കന്നുകാലി ഫാമുകൾ അമോണിയ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. പാരിസ്ഥിതിക നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ മലിനീകരണം തടയാനും മണ്ണിന്റെയും വായുവിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി നിയമ നിയമം, പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിനുള്ള പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ, 2021 മുതൽ പരിസ്ഥിതി നിയമ നിയമത്തിൽ ഈ നിയമനിർമ്മാണം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമം, ക്രിമിനൽ, സിവിൽ നിയമം എന്നിവയിൽ ഈ പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഭവന, സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ്, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് (VROM) ഈ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനായി കമ്പനികളെ പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദ്രുത മെനു

നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം Law & More ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

Construction നിർമ്മാണ, വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം
Nature പ്രകൃതിയുടെയും ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും സംരക്ഷണം
Planning സ്പേഷ്യൽ ആസൂത്രണവും പ്രവിശ്യാ നയവും
• പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും സോണിംഗ് പദ്ധതികളും
പാരിസ്ഥിതിക ബാധ്യത

ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ നിയമപരമായ വിവരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക ചോദ്യങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിയമോപദേശത്തിനും നിയമ സഹായത്തിനും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കായി നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി അഭിഭാഷകർ തയ്യാറാണ്.

ടോം മീവിസ്

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

 +31 (0) 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

Energy ർജ്ജ നിയമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം

സൗരോർജ്ജം

സൗരോർജ്ജം

കാറ്റിലും സൗരോർജ്ജത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന energy ർജ്ജ നിയമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്

എനർജി നിയമം

എനർജി നിയമം

ഡച്ച്, യൂറോപ്യൻ നിയമങ്ങൾ energy ർജ്ജ നിയമത്തിന് ബാധകമാണ്. നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യാം

എമിഷൻ അവകാശങ്ങൾ / എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ്

എമിഷൻ അവകാശങ്ങൾ / എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ്

എമിഷൻ ട്രേഡിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ തിരയുകയാണോ? നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്!

എനർജി പ്രൊഡ്യൂസർ

എനർജി പ്രൊഡ്യൂസർ

നിങ്ങൾ energy ർജ്ജത്തിന്റെ മാത്രം ഇടപാടാണോ? നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധർ സന്തുഷ്ടരാണ്

“എനിക്ക് വേണം
ഒരു അഭിഭാഷകനെ ലഭിക്കാൻ
എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്കായി തയ്യാറാണ്,
വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പോലും ”

നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങൾ

ഏതൊക്കെ പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ബാധകമാകുന്നത്, ഭവന, സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ്, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവുമായി നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പരിസ്ഥിതിയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നെതർലാന്റിൽ, മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള കമ്പനികളെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു:

വിഭാഗം എ: ഈ വിഭാഗത്തിലെ കമ്പനികൾ‌ പരിസ്ഥിതിയിൽ‌ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലെ കമ്പനികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫീസുകൾ, ബാങ്കുകൾ, കിന്റർഗാർട്ടനുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിൽ കുറഞ്ഞത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം കമ്പനികൾ‌ അവരുടെ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ക്കായി ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പെർ‌മിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, മാത്രമല്ല പ്രവർ‌ത്തന ഡിക്രി റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

വിഭാഗം ബി: പരിസ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കമ്പനികളെ ബി കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളായ അച്ചടി ജോലികൾ, കാർ കഴുകൽ, നന്നാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി, അവർ പ്രവർത്തന ഉത്തരവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മലിനമായ മണ്ണിന്റെ പ്രയോഗം, നിക്ഷേപം, മാലിന്യങ്ങളുടെ ഗതാഗതം അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം എന്നിവ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. നിരവധി കേസുകളിൽ, പരിമിതമായ പരിസ്ഥിതി അനുമതിയും (ഒബിഎം) പ്രയോഗിക്കണം.

വിഭാഗം സി: ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് കമ്പനികൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഡിക്രി അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയ്ക്കും ഈ വിഭാഗം വിധേയമാണ്. കൂടാതെ, ഈ കമ്പനികൾ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പെർമിറ്റിനും അപേക്ഷിക്കണം. പരിസ്ഥിതി നിയമ അഭിഭാഷകർ Law & More നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഏത് ബാധ്യതകളാണ് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഡിക്രി അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പരിസ്ഥിതി അനുമതി

സി കാറ്റഗറിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കണം. ഈ അനുമതിയില്ലാതെ, ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

W ഒരു ഡബ്ല്യുഎം-സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കണം;
പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി (പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ) നിയമത്തിൽ ഡബ്ല്യുഎം-സ്ഥാപനം നിയമിക്കണം.

എൻ‌വയോൺ‌മെൻറൽ‌ മാനേജുമെൻറ് ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, സ്ഥാപനം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം (അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വലുപ്പമാണെങ്കിൽ‌) ഡബ്ല്യുഎം-സ്ഥാപനം നിലവിലുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പ്രവർത്തനം ഒരു സ്ഥലത്താണ്, കുറഞ്ഞത് ആറുമാസം നീണ്ടുനിൽക്കും (അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി തിരികെ അതേ സ്ഥാനം) കൂടാതെ പരിസ്ഥിതി നിയമ ഡിക്രിയിലെ അനുബന്ധം I ൽ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പരിസ്ഥിതി നിയമം

പരിസ്ഥിതി അനുമതി പരിമിതമായ പരിസ്ഥിതി പരിശോധന (OBM)

രണ്ട് തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു കമ്പനി ഒബിഎമ്മിനായി അപേക്ഷിക്കണം:

Situation പ്രാദേശിക സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ;
Environmental പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വിലയിരുത്തൽ നിർബന്ധമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അത്തരമൊരു വിലയിരുത്തൽ പ്രത്യേകിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രതികൂല ഫലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടാം. ഒരു കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ഒബിഎമ്മുകൾ ആവശ്യമായി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരു ഒബി‌എമ്മിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി, സാധാരണയായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, സംശയാസ്‌പദമായ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കും. ഇത് ഒരു അംഗീകാരത്തിനോ നിരസനത്തിനോ കാരണമാകും.

പരിസ്ഥിതി ആസൂത്രണ നിയമം

ഈ നിയമം ഇതിനകം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2021 ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിലെ നിയമനിർമ്മാണം കൂടുതൽ സുതാര്യവും ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദവുമാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന സംഭാവന. ന്റെ അഭിഭാഷകർ Law & More പരിവർത്തന നിയമത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ബാധകമായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
തുടർന്ന് +31 40 369 06 80 ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.