ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അന്തർ‌ദ്ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ചലനാത്മക നിയമ സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ടർക്കിഷ്, റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ധാരാളം നിയമ മേഖലകളിൽ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ നെതർലാൻഡിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും നയിക്കപ്പെടുന്നതും വിഡ് no ിത്തമല്ലാത്തതുമായ സമീപനത്തിന് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു.

കോൺടാക്റ്റ് LAW & MORE

ഞങ്ങളുടെ നിയമജ്ഞർ നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിലാണ്

കോൺടാക്റ്റ് LAW & MORE

ഞങ്ങളുടെ നിയമജ്ഞർ നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിലാണ്

Contact Us

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഐൻ‌ഹോവൻ

വിലാസം: De Zaale 11
പിൻ കോഡ്: 5612 എജെ ഐൻ‌ഹോവൻ
രാജ്യം: നെതർലാന്റ്സ്

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
ഫോൺ: + 31 40 369 06
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്: 27313406

മണിക്കൂറുകൾ തുറക്കുന്നു  ക്ലാൻ‌ടെൻ‌വെർട്ടെല്ലെൻ

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ആംസ്റ്റർഡാം

വിലാസം: Amstelveenseweg 500
പിൻ കോഡ്: 1081 കെ‌എൽ ആംസ്റ്റർഡാം
രാജ്യം: നെതർലാന്റ്സ്

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
ഫോൺ: + 31 20 369 71
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്: 27313406

Contact Us

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഐൻ‌ഹോവൻ

വിലാസം: De Zaale 11
പിൻ കോഡ്: 5612 എജെ ഐൻ‌ഹോവൻ
രാജ്യം: നെതർലാന്റ്സ്

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
ഫോൺ: + 31 40 369 06
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്: 27313406

മണിക്കൂറുകൾ തുറക്കുന്നു  ക്ലാൻ‌ടെൻ‌വെർട്ടെല്ലെൻ

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ആംസ്റ്റർഡാം

വിലാസം: Amstelveenseweg 500
പിൻ കോഡ്: 1081 കെ‌എൽ ആംസ്റ്റർഡാം
രാജ്യം: നെതർലാന്റ്സ്

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
ഫോൺ: + 31 20 369 71
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്: 27313406

ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അന്തർ‌ദ്ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ചലനാത്മക നിയമ സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ടർക്കിഷ്, റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ധാരാളം നിയമ മേഖലകളിൽ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ നെതർലാൻഡിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും നയിക്കപ്പെടുന്നതും വിഡ് no ിത്തമല്ലാത്തതുമായ സമീപനത്തിന് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

Interests നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുമായി ആദ്യം വരുന്നു;
Directly ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാകും;
ന്യായമായ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുകയും സുതാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;
E ഞങ്ങൾക്ക് ഐൻഡ്‌ഹോവൻ, ആംസ്റ്റർഡാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അന്തർ‌ദ്ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ചലനാത്മക നിയമ സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ടർക്കിഷ്, റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ധാരാളം നിയമ മേഖലകളിൽ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ നെതർലാൻഡിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും നയിക്കപ്പെടുന്നതും വിഡ് no ിത്തമല്ലാത്തതുമായ സമീപനത്തിന് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

Interests നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുമായി ആദ്യം വരുന്നു;
Directly ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാകും;
ന്യായമായ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുകയും സുതാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;
E ഞങ്ങൾക്ക് ഐൻഡ്‌ഹോവൻ, ആംസ്റ്റർഡാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളുണ്ട്.

ടോം മീവിസ്

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

മാക്സിം ഹോഡക്

മാക്സിം ഹോഡക്

പങ്കാളി / അഭിഭാഷകൻ

യാര-നോപ്സ്-ഫോട്ടോ -500-567

യാര നോപ്സ്

നിയമപരമായ ആലോചന

അഡ്വക്കാറ്റ് ഐൻ‌ഹോവൻ
Law & More B.V.