നെതർലാൻഡിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നെതർലാൻഡിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനാണോ, നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര സംരംഭകർക്ക് (അതുപോലെ തന്നെ ലിച്ചൻ‌സ്റ്റൈൻ, നോർ‌വെ, ഐസ്‌ലാന്റ്, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും) നെതർലാൻഡിൽ സ access ജന്യ ആക്സസ് ഉണ്ട്. വിസ, റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡി മാത്രമാണ്.

പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡി

നിങ്ങൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനല്ലാത്ത പൗരനാണെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം, റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള കടമ നെതർലാൻഡിലെ വിദേശ സ്വതന്ത്ര സംരംഭകർക്ക് ബാധകമാണ്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി ജോലിചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി സാമൂഹിക കാര്യ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡെസ്‌കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

നെതർലാൻഡിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റും ആവശ്യമാണ്. അത്തരമൊരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും:

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌ ഒരു നൂതന അല്ലെങ്കിൽ‌ നൂതന കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ‌ ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ‌ പാലിക്കണം:

  • നിങ്ങൾ വിശ്വസനീയവും വിദഗ്ദ്ധനുമായ സൂപ്പർവൈസറുമായി (ഫെസിലിറ്റേറ്റർ) സഹകരിക്കണം.
  • നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ നൂതനമാണ്.
  • ആശയത്തിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു (ഘട്ടം) പ്ലാൻ ഉണ്ട്.
  • ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ട്രേഡ് രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളും ഫെസിലിറ്റേറ്ററും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (KvK).
  • നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കാൻ മതിയായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്.

നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു നൂതന ഉൽ‌പ്പന്നമോ സേവനമോ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌ 1 വർഷം ലഭിക്കും. അതിനാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താമസാനുമതി അനുവദിക്കുന്നത് 1 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ്.

നിങ്ങൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പനി ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് “ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തിരയൽ വർഷം” ഒരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ബിരുദം നേടി, പിഎച്ച്ഡി നേടി അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം നടത്തി എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ. ഇതുകൂടാതെ, ഒരേ പഠന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അതേ പിഎച്ച്ഡി ട്രാക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠനം, പ്രമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതില്ല.

നെതർലാന്റിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ് “സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുക”. പ്രസക്തമായ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഡച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌ നൂതനമായിരിക്കണം. ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഐ‌എൻ‌ഡി അവശ്യ താൽപ്പര്യം സാധാരണയായി വിലയിരുത്തുന്നു:

  1. വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം
  2. ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ
  3. നെതർലാന്റ്സിനായി മൂല്യം ചേർത്തു

ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഘടകങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ 300 പോയിന്റുകൾ നേടാൻ കഴിയും. ആകെ 90 പോയിന്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേടണം.

നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് എം‌ബി‌ഒ -4 ലെവലിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെന്നും ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്നും പ്രസക്തമായ തലത്തിൽ ജോലി പരിചയം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഘടകം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നെതർലാൻഡുമായി കുറച്ച് അനുഭവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മുമ്പ് ലഭിച്ച വരുമാനം സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഡിപ്ലോമകൾ, പഴയ തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്നുള്ള റഫറൻസുകൾ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ തൊഴിൽ കരാറുകൾ എന്നിവപോലുള്ള official ദ്യോഗിക രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മേൽപ്പറഞ്ഞവ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ നിന്നോ നെതർലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയന്റുകളിൽ നിന്നോ നെതർലാൻഡുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വ്യക്തമാകും.

സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ, അത് മതിയായ തെളിവായിരിക്കണം. ഇത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജോലികൾക്ക് നെതർലാൻഡിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിൽ ഉൽപ്പന്നം, വിപണി, വ്യതിരിക്തമായ സ്വഭാവം, വില ഘടന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം. ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് മതിയായ വരുമാനം നിങ്ങൾ നേടുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനും കാണിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവ മികച്ച സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള കരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസുകൾ പോലുള്ള തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കണം.

ചേർത്ത മൂല്യം വാണിജ്യ സ്വത്ത് വാങ്ങൽ പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നെതർലാൻഡിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാകും. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ നൂതനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ ഭാഗത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകളും നൽകും.

ശ്രദ്ധിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് ടർക്കിഷ് ദേശീയത ഉണ്ടെങ്കിൽ, പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ബാധകമല്ല.

അവസാനമായി, ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് രണ്ട് പൊതു ആവശ്യകതകളുണ്ട്, അതായത് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിന്റെ ട്രേഡ് രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് (KvK) കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പെർമിറ്റുകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി നെതർലാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഒരു പ്രൊവിഷണൽ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് (എംവിവി) ആവശ്യമാണ്. ഇത് 90 ദിവസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക എൻട്രി വിസയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം‌വി‌വി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേശീയത നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ചില ദേശീയതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു ഇളവ് ബാധകമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഐ‌എൻ‌ഡി വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എം‌വി‌വി ഒഴിവാക്കലുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ‌ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം‌വി‌വി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിരവധി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ആദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ആവശ്യം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അതാണ് ജോലി. കൂടാതെ, താമസിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്ദേശ്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ നിരവധി പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്.

പ്രവേശനത്തിനും താമസത്തിനുമുള്ള (ടി‌ഇ‌വി) ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഒരു എം‌വി‌വി പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഡച്ച് എംബസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയൽരാജ്യത്ത് കോൺസുലേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം, അപേക്ഷ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ, ചെലവുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് IND ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നു. എം‌വി‌വി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഐ‌എൻ‌ഡി വിലയിരുത്തുന്നു. 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. ഈ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പീൽ നൽകാനും കഴിയും.

At Law & More നെതർലാൻഡിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംരംഭകനായി ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രായോഗികം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന നിയമ നടപടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ നിലയെക്കുറിച്ചും ഈ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരാണ്, നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനോ എംവിവിക്കോ അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? ലെ അഭിഭാഷകർ Law & More അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു എതിർപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ടോ? ന്റെ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.