അനധികൃത ശബ്ദ സാമ്പിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തുചെയ്യണം? ചിത്രം

അനധികൃത ശബ്ദ സാമ്പിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തുചെയ്യണം?

സൗണ്ട് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് സാംപ്ലിംഗ് എന്നത് നിലവിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ്, അതിലൂടെ ശബ്ദ ശകലങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ പകർത്തുന്നു, പലപ്പോഴും പരിഷ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ, ഒരു പുതിയ (സംഗീത) സൃഷ്ടിയിൽ, സാധാരണയായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ. എന്നിരുന്നാലും, ശബ്ദ ശകലങ്ങൾ വിവിധ അവകാശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി അനധികൃത സാമ്പിൾ നിയമവിരുദ്ധമായേക്കാം.

സാമ്പിളിംഗ് നിലവിലുള്ള ശബ്ദ ശകലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ശബ്‌ദ ശകലങ്ങളുടെ രചന, വരികൾ, പ്രകടനം, റെക്കോർഡിംഗ് എന്നിവ പകർപ്പവകാശത്തിന് വിധേയമായിരിക്കാം. രചനയും വരികളും പകർപ്പവകാശത്താൽ പരിരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രകടനത്തിന്റെ (റെക്കോർഡിംഗ്) പ്രകടനം അവതാരകന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശം മുഖേനയും ഫോണോഗ്രാം (റെക്കോർഡിംഗ്) ഫോണോഗ്രാം നിർമ്മാതാവിന്റെ അനുബന്ധ അവകാശത്താലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാം. EU പകർപ്പവകാശ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ (2/2001) ആർട്ടിക്കിൾ 29, രചയിതാവിനും അവതാരകനും ഫോണോഗ്രാം നിർമ്മാതാവിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്നു, അത് സംരക്ഷിത 'വസ്തുവിന്റെ' പുനർനിർമ്മാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ നിരോധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നു. രചയിതാവ് വരികളുടെ കമ്പോസർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ രചയിതാവാകാം, ഗായകർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതജ്ഞർ സാധാരണയായി പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് (അയൽപക്ക അവകാശ നിയമത്തിന്റെ (NRA) ആർട്ടിക്കിൾ 1) കൂടാതെ ഫോണോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആദ്യ റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. , അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുകയും സാമ്പത്തിക റിസ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ (എൻആർഎയുടെ ഡിക്ക് കീഴിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 1). ഒരു കലാകാരൻ സ്വന്തം മാനേജുമെന്റിനു കീഴിൽ സ്വന്തം ഗാനങ്ങൾ എഴുതുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നു. പകർപ്പവകാശവും അനുബന്ധ അവകാശങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈകളിലാണ്.

നെതർലാൻഡിൽ, പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിലും (CA) NRAയിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പകർപ്പവകാശ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. CA-യുടെ സെക്ഷൻ 1 രചയിതാവിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ നിയമം 'പകർത്തൽ' എന്നതിലുപരി 'പുനർനിർമ്മാണം' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി, രണ്ട് പദങ്ങളും സമാനമാണ്. പ്രകടനം നടത്തുന്ന കലാകാരന്റെയും ഫോണോഗ്രാം നിർമ്മാതാവിന്റെയും പുനർനിർമ്മാണ അവകാശം NRA-യുടെ യഥാക്രമം സെക്ഷൻ 2, 6 എന്നിവയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ നിർദ്ദേശം പോലെ, ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു (പൂർണ്ണമോ ഭാഗികമോ) പുനർനിർമ്മാണം എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കുന്നില്ല. ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ: പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന്റെ 13-ാം വകുപ്പ് അത് നൽകുന്നു "ഏതെങ്കിലും പൂർണ്ണമോ ഭാഗികമോ ആയ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ രൂപത്തിൽ അനുകരണം” ഒരു പുനർനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ 1-ഓൺ-1 പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ബോർഡർലൈൻ കേസുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഏത് മാനദണ്ഡമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഈ വ്യക്തതയുടെ അഭാവം വളരെക്കാലമായി ശബ്ദ സാമ്പിൾ പരിശീലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് മാതൃകാ കലാകാരന്മാർക്ക് അറിയില്ല.

2019-ൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കോടതി (CJEU) ഇത് ഭാഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. പെൽഹാം ജർമ്മൻ Bundesgerichtshof (BGH) (CJEU 29 ജൂലൈ 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624) ഉന്നയിച്ച പ്രാഥമിക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള വിധി. സാമ്പിളിന്റെ ദൈർഘ്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു ഫോണോഗ്രാമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണമാകുമെന്ന് CJEU കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, ഒരു സെക്കൻഡ് സാമ്പിളും ഒരു ലംഘനം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. കൂടാതെ, അത് വിധിച്ചു ”അവിടെ, ഒരു ഉപയോക്താവ് തന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശബ്ദ ശകലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദ ശകലം ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, അത് ചെവിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ രൂപത്തിൽ, അത്തരം ഉപയോഗം ഒരു 'പുനരുൽപ്പാദനം' അല്ലെന്ന് കരുതണം. 2/2001′ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 29(സി) യുടെ അർത്ഥം (ഖണ്ഡിക 31, 1-ന് താഴെയുള്ള പ്രവർത്തന ഭാഗം). അതിനാൽ, ആദ്യം എടുത്ത ശബ്ദ ശകലം ഇനി ചെവിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സാമ്പിൾ എഡിറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫോണോഗ്രാമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, പ്രസക്തമായ അവകാശക്കാരിൽ നിന്ന് ശബ്ദ സാമ്പിളിനുള്ള അനുമതി ആവശ്യമില്ല. CJEU-ൽ നിന്നുള്ള ഒരു റഫറൽ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ്, BGH 30 ഏപ്രിൽ 2020-ന് ഭരിച്ചു. Metall auf Metall IV, അതിൽ സാമ്പിൾ തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ചെവിയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്: ശരാശരി സംഗീത ശ്രോതാവിന്റെ ചെവി (BGH 30 ഏപ്രിൽ 2020, I ZR 115/16 (Metall auf Metall IV), ഖണ്ഡിക. 29). ഇസിജെയുടെയും ബിജിഎച്ചിന്റെയും വിധിന്യായങ്ങൾ ഫോണോഗ്രാം നിർമ്മാതാവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, ഈ വിധിന്യായങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം അവതാരകന്റെ പകർപ്പവകാശത്തിന്റെയും അനുബന്ധ അവകാശത്തിന്റെയും ശബ്ദ സാമ്പിൾ വഴിയുള്ള ലംഘനത്തിനും ബാധകമാണ്. അവതാരകന്റെ പകർപ്പവകാശത്തിനും അനുബന്ധ അവകാശങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന സംരക്ഷണ പരിധി ഉണ്ട്, അതിനാൽ ശബ്ദ സാമ്പിൾ വഴിയുള്ള ലംഘനം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫോണോഗ്രാം നിർമ്മാതാവിന്റെ അനുബന്ധ അവകാശത്തിലേക്കുള്ള അപ്പീൽ തത്വത്തിൽ കൂടുതൽ വിജയകരമാകും. പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ശബ്‌ദ ശകലം 'സ്വന്തം ബൗദ്ധിക സൃഷ്ടി'യായി യോഗ്യത നേടണം. ഫോണോഗ്രാം നിർമ്മാതാവിന്റെ അയൽപക്ക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് അത്തരം സംരക്ഷണ ആവശ്യകതകളൊന്നുമില്ല.

തത്വത്തിൽ, അതിനാൽ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുനരുൽപാദന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് സാമ്പിളുകൾ a ശബ്ദം സാധാരണ സംഗീത ശ്രോതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ. എന്നിരുന്നാലും, പകർപ്പവകാശ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 5, പകർപ്പവകാശ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 2-ൽ, ഒരു ഉദ്ധരണി ഒഴിവാക്കലും പാരഡിക്കുള്ള ഒഴിവാക്കലും ഉൾപ്പെടെ, പുനർനിർമ്മാണ അവകാശത്തിന് നിരവധി പരിമിതികളും ഒഴിവാക്കലുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കർശനമായ നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഒരു സാധാരണ വാണിജ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ശബ്ദ സാമ്പിൾ സാധാരണയായി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.

തന്റെ ശബ്ദ ശകലങ്ങൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കണം:

 • സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രസക്തമായ അവകാശ ഉടമകളിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള അനുമതിയുണ്ടോ?
 • സാധാരണ സംഗീത ശ്രോതാവിന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത തരത്തിൽ സാമ്പിൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
 • സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കലുകൾക്കോ ​​പരിമിതികൾക്കോ ​​കീഴിലാണോ?

ലംഘനം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാം:

 • ലംഘനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമൻസ് കത്ത് അയയ്ക്കുക.
  • ലംഘനം എത്രയും വേഗം നിർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യുക്തിസഹമായ ആദ്യപടി. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കായി നോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ലംഘനം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.
 • ലംഘനം നടത്തിയവരുമായി ചർച്ച നടത്തുക വ്യക്തമാക്കുക സാമ്പിൾ.
  • കുറ്റാരോപിതനായ ലംഘനം ആരുടെയെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് മനഃപൂർവമോ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുതവണ ആലോചിക്കാതെയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ആരോപണവിധേയനായ ലംഘനത്തിന് കേസെടുക്കാനും ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും കഴിയും. അവിടെ നിന്ന്, സാമ്പിൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉടമയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അവകാശം ഉടമ ആട്രിബ്യൂഷൻ, ഉചിതമായ പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. സാമ്പിളിന് അനുമതി നൽകുകയും നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നു ക്ലിയറന്സ്. സാധാരണ സംഭവങ്ങളിൽ, ഏതെങ്കിലും ലംഘനം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നു.
 • കുറ്റാരോപിതനായ ലംഘനത്തിനെതിരെ കോടതിയിൽ സിവിൽ നടപടി ആരംഭിക്കുന്നു.
  • പകർപ്പവകാശത്തിന്റെയോ അനുബന്ധ അവകാശങ്ങളുടെയോ ലംഘനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കോടതിയിൽ ഒരു ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റ് കക്ഷികൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടാം (ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 3:302), നാശനഷ്ടങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം (സിഎയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 27, എൻആർഎയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 ഖണ്ഡിക 1), ലാഭം കൈമാറാം (സിഎയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 27 എ, എൻആർഎയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 ഖണ്ഡിക 2).

Law & More ഒരു ഡിമാൻഡ് ലെറ്ററിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ലംഘനം നടത്തിയവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.