അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൈമാറ്റം

അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൈമാറ്റം

നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാനോ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബാധകമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും ഏറ്റെടുക്കൽ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഇത് അഭികാമ്യമോ അല്ലാതെയോ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അത്തരം ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിചയക്കുറവുള്ള ഒരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാണോ? അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേക ജീവനക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കാം. മറുവശത്ത്, ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ ലയനം ഉണ്ടോ? ചില ജീവനക്കാർ‌ക്ക് അഭികാമ്യമല്ലാത്തതായിരിക്കാം, കാരണം ചില സ്ഥാനങ്ങൾ‌ ഇതിനകം പൂരിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ തൊഴിൽ ചെലവിലും ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ‌ കഴിയും. ജീവനക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കണോ എന്നത് 'കൈമാറ്റം കൈമാറ്റം' എന്നതിലെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രയോഗക്ഷമതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഇത് എപ്പോഴാണെന്നും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൈമാറ്റം

ഏറ്റെടുക്കൽ കൈമാറ്റം എപ്പോഴാണ്?

ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 7: 662 ൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ. ഒരു സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റിന്റെ കരാർ, ലയനം അല്ലെങ്കിൽ വിഭജനം എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഒരു കൈമാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഈ വിഭാഗം പറയുന്നു അത് നിലനിർത്തുന്നു ഐഡന്റിറ്റി. ഒരു സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റ് “സംഘടിത വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, അത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം പിന്തുടരാൻ സമർപ്പിതമാണ്, ആ പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രമായാലും അനുബന്ധമായാലും”. ഏറ്റെടുക്കൽ പലവിധത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ, ഈ നിയമ നിർവചനം വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നില്ല. അതിനാൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേസിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ശക്തമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ ജീവനക്കാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാൽ വിധികർത്താക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പൊതുവെ വളരെ വിശാലമാണ്. നിലവിലുള്ള കേസ് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 'ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം' എന്ന അവസാന വാക്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. ഇത് സാധാരണയായി കമ്പനിയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്ഥിരമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തികൾ, വ്യാപാര നാമങ്ങൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, തീർച്ചയായും, സ്റ്റാഫ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു വ്യക്തിഗത വശം മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ, സാധാരണയായി ഏറ്റെടുക്കൽ കൈമാറ്റം നടക്കില്ല, ഈ വശം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് നിർണ്ണായകമല്ലെങ്കിൽ.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഏറ്റെടുക്കൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം നടത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കൽ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു, ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ശേഷം നിലനിർത്തുന്ന സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സവിശേഷതയുമാണ്. അതിനാൽ, താൽ‌ക്കാലികമല്ലാത്ത പ്രതീകമുള്ള ഒരു (എ) ബിസിനസ്സിന്റെ കൈമാറ്റം ഉടൻ‌ തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതായി മാറുന്നു. ഏറ്റെടുക്കൽ കൈമാറ്റം വ്യക്തമായി നടക്കാത്ത ഒരു കേസ് ഒരു ഷെയർ ലയനമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ജീവനക്കാർ ഒരേ കമ്പനിയുടെ സേവനത്തിൽ തുടരും, കാരണം ഷെയർഹോൾഡറുടെ (വ്യക്തികളുടെ) ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേയുള്ളൂ.

കൈമാറ്റം കൈമാറുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

ഏറ്റെടുക്കൽ കൈമാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, തത്വത്തിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും തൊഴിൽ കരാറിന്റെയും മുൻ തൊഴിലുടമയുമായി പ്രാബല്യത്തിലുള്ള കൂട്ടായ കരാറിന്റെയും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റെടുക്കൽ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ചുമതല കൈമാറ്റം കാരണം പുതിയ തൊഴിലുടമയെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഉണ്ടായ തൊഴിൽ കരാറിൽ നിന്നുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പുതിയ തൊഴിലുടമയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു വർഷം കൂടി മുൻ തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

എല്ലാ തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥകളും പുതിയ തൊഴിലുടമയിലേക്ക് മാറ്റില്ല. പെൻഷൻ പദ്ധതി ഇതിന് ഒരു അപവാദമാണ്. ഇതിനർത്ഥം, കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ പെൻഷൻ പദ്ധതി തൊഴിലുടമ പുതിയ ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാക്കാം. കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി സേവനത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഈ പരിണതഫലങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ജോലിക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്ത, രോഗികളായ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. എന്റർപ്രൈസുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ജീവനക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് / അവൾക്ക് തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പനി കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനുശേഷം തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ആദ്യം പുതിയ തൊഴിൽ ദാതാവിന് കൈമാറണം.

കൈമാറ്റം കൈമാറുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നിർവചനം പ്രായോഗികമായി വളരെ വേഗം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ജീവനക്കാരോടുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും ഈ ലേഖനം വിവരിക്കുന്നു. ഒരു എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റ് മറ്റൊരാൾ താൽക്കാലികമല്ലാത്ത ഒരു കാലയളവിൽ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൈമാറ്റം കൈമാറ്റം. കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലമായി, ചുമതലയേൽക്കുന്ന വ്യക്തി, ഇതിനകം തന്നെ ബാധകമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ (ഭാഗം) ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണം. അതിനാൽ, പുതിയ തൊഴിൽ ദാതാവിനെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ചുമതല കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ നിയമം ബാധകമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ കോർപ്പറേറ്റ് നിയമത്തിലും തൊഴിൽ നിയമത്തിലും പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കും!

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.