ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതി

ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് സൂപ്പർവിഷൻ നിയമം

ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ മേൽനോട്ട നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതിയും ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് നൽകുന്നതും

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് മേഖല വളരെ നിയന്ത്രിത മേഖലയായി മാറി. നെതർലാൻഡിലെ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കർശന മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനോ വ്യാജ കക്ഷികളുമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനോ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് വലിയ അപകടമുണ്ടെന്ന് റെഗുലേറ്റർ ഒടുവിൽ മനസിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും 2004 ൽ ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമം (Wtt) പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് നിരവധി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. അടുത്തിടെ Wtt- യിൽ മറ്റൊരു ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചു, അത് 1 ജനുവരി 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഈ നിയമനിർമ്മാണ ഭേദഗതി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, Wtt അനുസരിച്ച് വാസയോഗ്യമായ ദാതാവിന്റെ നിർവചനം വിശാലമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഭേദഗതിയുടെ ഫലമായി, കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ Wtt- ന്റെ പരിധിയിൽ വരും, ഇത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വാസസ്ഥലം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Wtt ന്റെ ഭേദഗതി എന്താണെന്നും ഈ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ ഭേദഗതിയുടെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിക്കും.

ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതിയും ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് നൽകുന്നതും

1. ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

 ഒരു നിയമപരമായ എന്റിറ്റി, കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക വ്യക്തി, തൊഴിൽപരമായും വാണിജ്യപരമായും, മറ്റ് നിയമപരമായ എന്റിറ്റികളുമായോ കമ്പനികളുമായോ അല്ലാതെയോ ഒന്നോ അതിലധികമോ ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. Wtt- ന്റെ പേര് ഇതിനകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ മേൽനോട്ടത്തിന് വിധേയമാണ്. ഡച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് മേൽനോട്ട അതോറിറ്റി. ഡച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ, നെതർലാൻഡിലെ ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഒരു പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ നിർവചനവും നെതർലാൻഡിലെ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകളും Wtt- ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഞ്ച് വിഭാഗത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങളെ Wtt തരംതിരിക്കുന്നു. ഈ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആയി നിർ‌വചിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ Wtt അനുസരിച്ച് ഒരു പെർ‌മിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു:

 • നിയമപരമായ വ്യക്തിയുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി;
 • അധിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഒരു വിലാസമോ തപാൽ വിലാസമോ നൽകുക (ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് നൽകുന്നത്);
 • ക്ലയന്റിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി ഒരു ഇടനാഴി കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്;
 • നിയമപരമായ എന്റിറ്റികളുടെ വിൽപ്പനയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക;
 • ഒരു ട്രസ്റ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Wtt അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡച്ച് അധികൃതർക്ക് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഡബ്ല്യുടിടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രസ്റ്റ് മേഖല മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ വലിയൊരു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. മേൽനോട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ട്രസ്റ്റ് മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഡബ്ല്യുടിടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ, ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടാനുള്ള അപകടസാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് എന്നിവ. ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അനുസരിച്ച്, ട്രസ്റ്റ് മേഖലയിൽ സമഗ്രത അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മേൽനോട്ടത്തിലൂടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ അറിയാവുന്ന-നിങ്ങളുടെ-ഉപഭോക്തൃ തത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ‌ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കേടാകാത്ത ബിസിനസ്സ് പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളിൽ‌ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ‌ ആരുമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നുവെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വഞ്ചനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കക്ഷികളുമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നത് തടയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Wtt അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന കാരണം നെതർലാൻഡിലെ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വയം നിയന്ത്രണം പര്യാപ്തമല്ല എന്നതാണ്. എല്ലാ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഒരേ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഒരു ബ്രാഞ്ചിലോ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിലോ ഒന്നിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി കാണുന്നില്ല. [1] ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും Wtt ഉറപ്പാക്കി.

2. ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള നിർവചനം

 2004 ൽ ഡബ്ല്യുടിടി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം, ഈ നിയമത്തിൽ പതിവായി ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 നവംബർ 2018 ന് ഡച്ച് സെനറ്റ് Wtt- ൽ ഒരു പുതിയ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചു. 2018 ജനുവരി ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമം 2018 (Wtt 1) ഉപയോഗിച്ച്, ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകൾ കർശനമായിത്തീർന്നു, കൂടാതെ സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ നടപ്പാക്കൽ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ മാറ്റം മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കൊപ്പം 'ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് നൽകൽ' എന്ന ആശയം വിപുലീകരിച്ചു. പഴയ Wtt പ്രകാരം ഇനിപ്പറയുന്ന സേവനം ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനമായി കണക്കാക്കി: അധിക സേവനങ്ങളുടെ പ്രകടനവുമായി ചേർന്ന് ഒരു നിയമപരമായ എന്റിറ്റിക്കായി ഒരു വിലാസം നൽകുന്നത്. ഇതിനെ ദി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് വ്യവസ്ഥ.

ഒന്നാമതായി, വാസസ്ഥലത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. Wtt അനുസരിച്ച്, വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥ ഒരു തപാൽ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർശന വിലാസം, ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമപരമായ എന്റിറ്റി, കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ വിലാസ ദാതാവിന്റെ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്വാഭാവിക വ്യക്തി എന്നിവ നൽകുന്നത്. വിലാസം നൽകുന്ന എന്റിറ്റി ഈ പ്രൊവിഷന് പുറമേ അധിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് പ്രൊവിഷനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. Wtt അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന അധിക സേവനങ്ങൾ‌ പഴയ Wtt പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്:

 • സ്വീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴികെ സ്വകാര്യ നിയമത്തിൽ ഉപദേശം നൽകുകയോ സഹായം നൽകുകയോ ചെയ്യുക;
 • നികുതി ഉപദേശം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ നികുതി റിട്ടേണുകളും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക;
 • വാർ‌ഷിക അക്ക accounts ണ്ടുകളുടെ തയാറാക്കൽ, വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകളുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക;
 • ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിനോ കമ്പനിയ്ക്കോ ഒരു ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു;
 • പൊതുവായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഡർ പ്രകാരം നിയുക്തമാക്കിയ മറ്റ് അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അധിക സേവനങ്ങളിലൊന്നിന്റെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥയും പഴയ Wtt പ്രകാരം ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സേവനങ്ങളുടെ സംയോജനം നൽകുന്ന ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ക്ക് Wtt അനുസരിച്ച് ഒരു പെർ‌മിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Wtt 2018 ന് കീഴിൽ, അധിക സേവനങ്ങൾ അല്പം പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നു:

 • സ്വീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴികെ നിയമോപദേശം നൽകുകയോ സഹായം നൽകുകയോ ചെയ്യുക;
 • നികുതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക;
 • വാർ‌ഷിക അക്ക accounts ണ്ടുകളുടെ തയാറാക്കൽ, വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകളുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക;
 • ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിനോ കമ്പനിയ്ക്കോ ഒരു ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു;
 • പൊതുവായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഡർ പ്രകാരം നിയുക്തമാക്കിയ മറ്റ് അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

Wtt 2018 ന് കീഴിലുള്ള അധിക സേവനങ്ങൾ പഴയ Wtt ന് കീഴിലുള്ള അധിക സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യതിചലിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആദ്യ പോയിന്റിൽ ഉപദേശം നൽകുന്നതിന്റെ നിർവചനം അല്പം വികസിപ്പിക്കുകയും നികുതി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് ഏതാണ്ട് സമാന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, Wtt 2018 നെ പഴയ Wtt യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഡൊമൈസൽ പ്ലസ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും. ആർട്ടിക്കിൾ 3, ഖണ്ഡിക 4, ഉപ ബി ഡബ്ല്യുടി 2018 അനുസരിച്ച്, ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ ഒരു തപാൽ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർശന വിലാസം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബി, ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങളുടെ നിർ‌വ്വചനം, കൂടാതെ ആ ഭാഗത്ത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക സേവനങ്ങൾ‌, ഒരേ പ്രകൃതിദത്ത വ്യക്തിയുടെയോ നിയമപരമായ എന്റിറ്റിയുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ പ്രയോജനത്തിനായി.[2]

ഈ നിരോധനം ഉടലെടുത്തത് കാരണം താമസസ്ഥലം നൽകുന്നതും അധിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ സേവനങ്ങൾ ഒരേ കക്ഷിയല്ല നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പകരം, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കക്ഷി അധിക സേവനങ്ങൾ‌ നടത്തുകയും ക്ലയന്റിനെ മറ്റൊരു കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അധിക സേവനങ്ങളുടെ പ്രകടനവും വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥയും ഒരേ കക്ഷിയല്ല നടത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ, തത്ത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഴയ Wtt അനുസരിച്ച് ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ സേവനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിലൂടെ, പഴയ Wtt അനുസരിച്ച് ഒരു പെർമിറ്റും ആവശ്യമില്ല, അതിനാൽ ഈ പെർമിറ്റ് നേടാനുള്ള ബാധ്യത ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവിയിൽ ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന്, ആർട്ടിക്കിൾ 3, ഖണ്ഡിക 4, ഉപ ബി ഡബ്ല്യുടി 2018 ൽ ഒരു വിലക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3. ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ

പഴയ Wtt അനുസരിച്ച്, വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥകളും അധിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടനവും വേർതിരിക്കുന്ന സേവന ദാതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിവിധ പാർട്ടികൾ ഈ സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്, ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ആർട്ടിക്കിൾ 3, ഖണ്ഡിക 4, ഉപ ബി ഡബ്ല്യുടി 2018 എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിലക്കിനൊപ്പം, ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഒരു പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാൽ ഡച്ച് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വരാമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

വാസയോഗ്യമായ പ്രൊവിഷനും അധിക സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സേവന ദാതാക്കൾ Wtt 2018 അനുസരിച്ച് ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനം നൽകുന്നുവെന്ന് നിരോധനം അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതിനാൽ‌ ഒരു സേവന ദാതാവിന് അധിക സേവനങ്ങൾ‌ നടത്താനും തുടർന്ന്‌ ക്ലയന്റിനെ ഡൊമൈൽ‌ നൽ‌കുന്ന മറ്റൊരു കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അനുവദിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഒരു സേവന ദാതാവാണ് ഒരു പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ, ഒരു പാർട്ടിയെ വിവിധ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.[3] ഈ ഇടനിലക്കാരൻ തന്നെ വാസസ്ഥാനം നൽകാതിരിക്കുകയോ അധിക സേവനങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

4. ഡൊമൈസലിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ദാതാക്കളിലേക്ക് ക്ലയന്റുകളെ റഫർ ചെയ്യുന്നു

പ്രായോഗികമായി, മിക്കപ്പോഴും അധിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കക്ഷികളുണ്ട്, തുടർന്ന് ക്ലയന്റിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഡൊമൈസൽ ദാതാവിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നു. ഈ റഫറലിന് പകരമായി, ഡൊമൈസൽ ദാതാവ് പലപ്പോഴും ക്ലയന്റിനെ പരാമർശിച്ച പാർട്ടിക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, Wtt 2018 അനുസരിച്ച്, സേവന ദാതാക്കളുമായി സഹകരിക്കാനും മന ib പൂർവ്വം അവരുടെ സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനും Wtt ഒഴിവാക്കാൻ ഇനി അനുവാദമില്ല. ഒരു ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ക്ലയന്റുകൾ‌ക്കായി കൂടുതൽ‌ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുമ്പോൾ‌, ഈ ക്ലയന്റുകളെ ഡൊമൈസൽ‌ നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ദാതാക്കളിലേക്ക് റഫർ‌ ചെയ്യാൻ‌ അനുവദിക്കില്ല. Wtt ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒരു സഹകരണമുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, റഫറലുകൾക്കായി ഒരു കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ, ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഒരു സഹകരണമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

Wtt- ൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ ലേഖനം പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഉന്നം വയ്ച്ചു ഒരു തപാൽ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർശന വിലാസം നൽകുകയും അധിക സേവനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭേദഗതിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്ലയന്റിനെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു [4] Wtt 2018 ഒരു പുതിയ നിയമമാണ്, അതിനാൽ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ വിധികളൊന്നുമില്ല. കൂടാതെ, ഈ നിയമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പ്രസക്തമായ സാഹിത്യം ചർച്ചചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിനർത്ഥം, നിയമം പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഈ നിമിഷം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തൽഫലമായി, 'ലക്ഷ്യമിടുന്നത്', 'സമ്പർക്കം പുലർത്തുക' എന്നീ നിർവചനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. അതിനാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 3, ഖണ്ഡിക 4, ഉപ ബി ഡബ്ല്യുടി 2018 ന്റെ നിരോധനത്തിന് കീഴിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി വരുന്നുവെന്ന് നിലവിൽ പറയാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഡൊമൈസലിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ദാതാക്കളെ പരാമർശിക്കുന്നതും ഈ റഫറലുകൾക്കായി ഒരു കമ്മീഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതും ക്ലയന്റുകളെ ഡൊമൈസൽ ദാതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. നല്ല അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരാൾ‌ക്ക് ഡൊമൈസലിൻറെ നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ദാതാക്കളുടെ ശുപാർശ ഒരു അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ക്ലയൻറ് തത്ത്വത്തിൽ ഡൊമൈസൽ‌ ദാതാവിനെ നേരിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലയന്റിന് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡൊമൈസൽ ദാതാവിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഡൊമൈസൽ ദാതാവുമായി 'ക്ലയന്റിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്' ഇത് കാണുന്നതിന് ഒരു നല്ല അവസരമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലയന്റിന് വാസയോഗ്യമായ ഒരു ദാതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ സ്വയം ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു പൂരിപ്പിച്ച Google തിരയൽ പേജിലേക്ക് ഒരു ക്ലയന്റിനെ റഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ 'ക്ലയന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്' ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമോ എന്നത് ഇപ്പോഴും ചോദ്യമാണ്. കാരണം, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക ദാതാവിനെയും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ സ്ഥാപനം ക്ലയന്റിന് ഡൊമൈസൽ ദാതാക്കളുടെ പേരുകൾ നൽകുന്നു. ഏതൊക്കെ നടപടികളാണ് നിരോധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, കേസ് നിയമത്തിൽ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. ഉപസംഹാരം

അധിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾക്ക് Wtt 2018 ന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതേ സമയം അവരുടെ ക്ലയന്റുകളെ മറ്റൊരു പാർടിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാമെന്നും വ്യക്തമാണ്. പഴയ Wtt പ്രകാരം, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ Wtt- ന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല, അതിനാൽ Wtt അനുസരിച്ച് ഒരു പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, Wtt 2018 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ, ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു വിലക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുതൽ, വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥകളെയും അധിക സേവനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ Wtt- ന്റെ പരിധിയിൽ വരും, ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പെർമിറ്റ് നേടേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായോഗികമായി, അധിക സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന നിരവധി ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ ഉണ്ട്, തുടർന്ന് അവരുടെ ക്ലയന്റുകളെ ഡൊമൈസൽ‌ ദാതാവിലേക്ക് റഫർ‌ ചെയ്യുന്നു. അവർ പരാമർശിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലയന്റിനും, ഡൊമൈസൽ ദാതാവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, Wtt 2018 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ, സേവന ദാതാക്കളോട് സഹകരിക്കാനും Wtt ഒഴിവാക്കാൻ മന ib പൂർവ്വം സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനും ഇനിമേൽ അനുവാദമില്ല. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ അവരുടെ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളെ നിർ‌ണ്ണായകമായി പരിശോധിക്കണം. ഈ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്: അവർ‌ അവരുടെ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ ക്രമീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ‌ അവ ഡബ്ല്യു‌ടി‌ടിയുടെ പരിധിയിൽ‌പ്പെടുന്നു, അതിനാൽ‌ ഒരു പെർ‌മിറ്റ് ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ഡച്ച് സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കിന്റെ മേൽ‌നോട്ടത്തിന് വിധേയവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെടുക

ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീ. മാക്സിം ഹോഡക്, അഭിഭാഷകൻ Law & More Max.hodak@lawandmore.nl അല്ലെങ്കിൽ mr വഴി. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl വഴി അല്ലെങ്കിൽ +31 (0) 40-3690680 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

 

[1] കെ. ഫ്രൈലിങ്ക്, നെഡെർലാൻഡിലെ ടോസിച്റ്റ് ട്രസ്റ്റ്കാന്തോറെൻ, ഡെവെന്റർ: വോൾട്ടേഴ്സ് ക്ലുവർ നെഡർലാൻഡ് 2004.

[2] കാമർസ്റ്റുക്കൻ II 2017/18, 34 910, 7 (നോട്ട വാൻ വിജ്‌സിഗിംഗ്).

[3] കാമർസ്റ്റുക്കൻ II 2017/18, 34 910, 7 (നോട്ട വാൻ വിജ്‌സിഗിംഗ്).

[4] കാമർസ്റ്റുക്കൻ II 2017/18, 34 910, 7 (നോട്ട വാൻ വിജ്‌സിഗിംഗ്).

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.