ലൈസൻസ് കരാർ

ലൈസൻസ് കരാർ

ബൌദ്ധികസ്വത്ത് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ അനധികൃത ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളെയും ആശയങ്ങളെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് അവകാശങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ വാണിജ്യപരമായി ചൂഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പകർപ്പവകാശം കൈവശമുള്ള വാചകം വിവർത്തനം ചെയ്യാനോ ചെറുതാക്കാനോ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനോ മൂന്നാം കക്ഷി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേറ്റന്റ് നേടിയ കണ്ടുപിടുത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തണോ? ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ ഉപയോഗവും ചൂഷണവും സംബന്ധിച്ച് പരസ്പരം അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ നിയമപരമായ മാർഗമാണ് ലൈസൻസ് കരാർ. ഈ ലേഖനം ലൈസൻസ് ഉടമ്പടിയിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഏതെല്ലാം തരങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ വശങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശവും ലൈസൻസും

മാനസിക അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ സ്വഭാവം, കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ദൈർഘ്യം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര അവകാശങ്ങൾ, പേറ്റന്റുകൾ, വ്യാപാര നാമങ്ങൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ അവകാശങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനർത്ഥം അവകാശങ്ങൾ കൈവശമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. വിശാലമായ ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ലൈസൻസ് നൽകുക എന്നതാണ്. ഇത് ഏത് രൂപത്തിലും വാക്കാലോ രേഖാമൂലമോ നൽകാം. ലൈസൻസ് കരാറിൽ ഇത് രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് പകർപ്പവകാശ ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇത് നിയമപ്രകാരം പോലും ആവശ്യമാണ്. ലൈസൻസിന്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും അവ്യക്തതകളും ഉണ്ടായാൽ രേഖാമൂലമുള്ള ലൈസൻസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതും അഭികാമ്യവുമാണ്.

ലൈസൻസ് കരാറിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ലൈസൻസറും (ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം കൈവശമുള്ളയാൾ) ലൈസൻസിയും (ലൈസൻസ് നേടുന്നയാൾ) തമ്മിൽ ഒരു ലൈസൻസ് കരാർ അവസാനിക്കുന്നു. കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ‌ക്കുള്ളിൽ‌ ലൈസൻ‌സിയുടെ പ്രത്യേക അവകാശം ലൈസൻ‌സി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നതാണ് കരാറിന്റെ കാതൽ. ലൈസൻ‌സി ഈ നിബന്ധനകൾ‌ പാലിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ലൈസൻ‌സർ‌ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവകാശങ്ങൾ‌ അഭ്യർ‌ത്ഥിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ലൈസൻ‌സറുടെ പരിമിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻ‌സിയുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ലൈസൻസ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ചില വശങ്ങൾ ഈ വിഭാഗം വിവരിക്കുന്നു.

പാർട്ടികൾ, വ്യാപ്തി, ദൈർഘ്യം

ഒന്നാമതായി, തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് പാർട്ടികൾ ലൈസൻസ് കരാറിൽ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്കാണ് അർഹതയെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, കക്ഷികളെ അവരുടെ നിയമപരമായ പേരുകളാൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, വ്യാപ്തി വിശദമായി വിവരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമതായി, വ്യക്തമായി നിർവചിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്‌ജക്റ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് വ്യാപാര നാമത്തെയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനാൽ കരാറിലെ ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ഉചിതമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പേറ്റന്റിനോ വ്യാപാരമുദ്രയ്‌ക്കോ ബാധകമാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരണ നമ്പറും. രണ്ടാമതായി, അത് പ്രധാനമാണ് ഈ ഒബ്‌ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലോ സേവനങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലൈസൻ‌സി സബ് ലൈസൻ‌സുകൾ‌ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമോ? മൂന്നാമതായി, ദി പ്രദേശം (ഉദാഹരണത്തിന്, നെതർലാന്റ്സ്, ബെനെലക്സ്, യൂറോപ്പ് മുതലായവ) ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. അവസാനമായി, ദി ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ അനിശ്ചിതമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ബന്ധപ്പെട്ട ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന് സമയപരിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതും കണക്കിലെടുക്കണം.

ലൈസൻസുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസാണെന്നും കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കണം. വിവിധ സാധ്യതകളുണ്ട്, അവയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായവ:

 • ഒഴികെ: ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശം ലൈസൻസി മാത്രം നേടുന്നു.
 • എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തവ: ലൈസൻ‌സിക്കുപുറമെ ലൈസൻ‌സർ‌ക്ക് മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് ലൈസൻ‌സ് നൽ‌കാനും ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയും.
 • സോൾ: സെമി എക്സ്ക്ലൂസീവ് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസ്, അതിൽ ലൈസൻസിക്കൊപ്പം ഒരു ലൈസൻസിക്ക് ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയും.
 • തുറക്കുക: നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന താൽപ്പര്യമുള്ള ഏതൊരു കക്ഷിക്കും ലൈസൻസ് ലഭിക്കും.

എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസിനായി പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ഫീസ് നേടാനാകും, എന്നാൽ ഇത് ഒരു നല്ല ചോയ്‌സ് ആണോ എന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത ലൈസൻസ് കൂടുതൽ വഴക്കം നൽകാം. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസിന് പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആശയം മറ്റ് കക്ഷികൾ വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ ലൈസൻസി അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശവുമായി മിനിമം എന്തുചെയ്യണം എന്നതിന് ലൈസൻസിയുടെ മേൽ ചില ബാധ്യതകളും നിങ്ങൾക്ക് ചുമത്താനാകും. അതിനാൽ ലൈസൻസ് തരത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ശരിയായി നിരത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

മറ്റ് വശങ്ങൾ

അവസാനമായി, ഒരു ലൈസൻസ് കരാറിൽ സാധാരണയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം:

 • ദി ഫീസ് അതിന്റെ അളവും. ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഒരു നിശ്ചിത ആനുകാലിക തുക (ലൈസൻസ് ഫീസ്), റോയൽറ്റികൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, വിറ്റുവരവിന്റെ ഒരു ശതമാനം) അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ തുക (മൊത്തം തുക). പണമടയ്ക്കാത്തതിനോ വൈകി പണമടയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം.
 • ബാധകമായ നിയമം, യോഗ്യതയുള്ള കോടതി or മദ്ധ്യസ്ഥത / മധ്യസ്ഥത
 • രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങൾ ഒപ്പം രഹസ്യാത്മകത
 • ലംഘനങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കൽ. അതിനുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ ലൈസൻസിക്ക് തന്നെ നിയമപരമായി അവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് കരാറിൽ നിയന്ത്രിക്കണം.
 • ലൈസൻസിന്റെ കൈമാറ്റം: കൈമാറ്റം ലൈസൻ‌സർ‌ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം കരാർ.
 • അറിവിന്റെ കൈമാറ്റം: അറിവിനായി ഒരു ലൈസൻസ് കരാറും അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇത് രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള അറിവാണ്, സാധാരണയായി സാങ്കേതിക സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, ഇത് പേറ്റന്റ് അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
 • പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും ലൈസൻ‌സിയുടെ ലൈസൻ‌സിൻറെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ടോയെന്നും കരാറുകൾ‌ നടത്തണം. ലൈസൻ‌സി ഉൽ‌പ്പന്നം കൂടുതൽ‌ വികസിപ്പിക്കുകയും ലൈസൻ‌സർ‌ ഇതിൽ‌ നിന്നും പ്രയോജനം നേടാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ലൈസൻ‌സർ‌ക്ക് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത ലൈസൻസ് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും.

ചുരുക്കത്തിൽ, ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും ലൈസൻസിയുടെ അവകാശം ലൈസൻസിക്കുള്ള ഒരു കരാറാണ് ലൈസൻസ് കരാർ. ലൈസൻസർ തന്റെ ആശയം വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കാനോ മറ്റൊരാൾ പ്രവർത്തിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഒരു ലൈസൻസ് കരാർ മറ്റൊന്നിനെപ്പോലെയല്ല. കാരണം ഇത് വിശദമായ കരാറാണ്, ഇത് വ്യാപ്തിയും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യത്യസ്ത ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾക്കും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനും ഇത് ബാധകമായേക്കാം, കൂടാതെ പ്രതിഫലത്തിലും പ്രത്യേകതയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലൈസൻസ് കരാർ, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ആശയം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കരാറിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. ബ law ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര നിയമം, വ്യാപാര നാമങ്ങൾ, പേറ്റന്റുകൾ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, മാത്രമല്ല അനുയോജ്യമായ ഒരു ലൈസൻസ് കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.