നെതർലാൻഡിലെ താമസ അനുമതി

നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതിക്കുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള വിവാഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നെതർലാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസാനുമതി ഉണ്ടോ? വിവാഹമോചനം നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതിക്ക് അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മേലിൽ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയില്ല, താമസാനുമതിക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം നഷ്‌ടപ്പെടും, അതിനാൽ ഇത് IND പിൻവലിക്കാം. വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

നിനക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്

നിങ്ങൾ വിവാഹമോചിതനാണോ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ? അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന കേസുകളിൽ നെതർലാൻഡിലെ താമസാനുമതി നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്:

നിങ്ങൾ ഒരു ഡച്ച് പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഡച്ചുകാരാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഡച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി തമ്മിൽ അത്തരമൊരു ആശ്രയത്വ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ നിർബന്ധിതരാകും. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പരിചരണവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തൽ ജോലികളും ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഒരു ആശ്രിതത്വ ബന്ധമുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതിക്കുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൗരന്മാരാണ്. ഏകപക്ഷീയമായ അധികാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി സ്ഥാപിച്ച സന്ദർശന ക്രമീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതി നിലനിർത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, അവ നടപ്പാക്കുന്നത് നെതർലാൻഡിൽ നടക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ വിഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം, അതിനാൽ പൊതു ഫണ്ടുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നെതർലാൻഡിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഒരു ഇയു ഇതര പൗരനുമായി വിവാഹിതനായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ലാത്ത പൗരന്മാരാണ്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതി നിലനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ECHR ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 8 പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം നിലനിർത്താൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ ലേഖനം കുടുംബത്തിന്റെയും കുടുംബജീവിതത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അപ്പീൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ ഇത് തീർച്ചയായും എളുപ്പവഴിയല്ല.

നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല

നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതി കാലഹരണപ്പെടും, കാരണം നിങ്ങളുടെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ആശ്രയിച്ച വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങൾ മേലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം നെതർലാൻഡിൽ തുടരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ താമസ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് IND പരിശോധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള താമസാനുമതി നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും:

നിങ്ങൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യം, ഇഇഎ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവയുടെ ദേശീയത ഉണ്ടോ? യൂറോപ്യൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനും ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ‌ ഈ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളിൽ‌ (ഒന്ന്‌) ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ‌, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ കൂടാതെ നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌ താമസിക്കാൻ‌ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ താമസാനുമതി ഉണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഒരേ പങ്കാളിയുമായി കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമായി നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഒരു ഡച്ച് പൗരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമല്ലാത്ത താമസത്തിനായി താമസാനുമതി ഉണ്ട്, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കും ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ഇളവ്.

നിങ്ങൾ തുർക്കിയിലെ ഒരു പൗരനാണ്. വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം നെതർലാൻഡിൽ തുടരാൻ തുർക്കി ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്. തുർക്കിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് 3 വർഷത്തിനുശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം.

വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് പിൻവലിക്കുകയും മറ്റൊരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മടക്ക തീരുമാനം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡ്‌സ് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാലയളവ് നൽകും. നിരസിക്കുന്നതിനോ പിൻ‌വലിക്കുന്നതിനോ എതിരെ എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലയളവ് നീട്ടുന്നു. ഐ‌എൻ‌ഡിയുടെ എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനം വരെ വിപുലീകരണം നീണ്ടുനിൽക്കും. നിങ്ങൾ നെതർലാൻഡിലെ നിയമനടപടികൾ തീർത്തു, നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നെതർലാൻഡ്‌സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നെതർലാൻഡിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

At Law & More വിവാഹമോചനം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും നല്ല ഉൾക്കാഴ്ച പ്രധാനമാണ്. Law & More നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിലനിർത്തുന്നതിനോ പുതിയ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായോ ഉള്ള അപേക്ഷ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? ന്റെ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.