നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കൽ: അംഗീകരിക്കാനോ വിയോജിക്കാനോ?

നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കൽ: അംഗീകരിക്കാനോ വിയോജിക്കാനോ?

കുടിശ്ശികയുള്ള കടങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കടക്കാരന് കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും പാപ്പരത്തം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ കട പുന ruct സംഘടന ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക. കടക്കാരന്റെ പാപ്പരത്തത്തിനായി ഒരു കടക്കാരന് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു കടക്കാരനെ ഡബ്ല്യുഎസ്എൻ‌പി (നാച്ചുറൽ പേഴ്‌സൺസ് ഡെറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആക്റ്റ്) ൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അയാൾ‌ക്ക് രമ്യമായ ഒരു നടപടിക്രമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവരും. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, എല്ലാ വായ്പക്കാരുമായും സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്നോ അതിലധികമോ കടക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിരസിച്ച കടക്കാരോട് ഒത്തുതീർപ്പിന് സമ്മതിക്കാൻ കടക്കാരന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

നിർബന്ധിത സെറ്റിൽമെന്റ്

ആർട്ടിക്കിൾ 287 എ പാപ്പരത്വ നിയമത്തിൽ നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കൽ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡബ്ല്യുഎസ്എൻ‌പിയിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ അതേ സമയം തന്നെ കടക്കാരൻ നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കലിനുള്ള അപേക്ഷ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. തുടർന്ന്, നിരസിച്ച എല്ലാ കടക്കാരെയും ഹിയറിംഗിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള പ്രതിവാദം സമർപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം. സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒത്തുതീർപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിസഹമായി നിരസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തും. നിരസിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യവും കടക്കാരന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിരസനത്തെ ബാധിച്ച മറ്റ് കടക്കാരുടെയോ താൽപ്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് കണക്കിലെടുക്കും. കടം തീർപ്പാക്കൽ ക്രമീകരണം അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായും വിസമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതിയുടെ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന അനുവദിക്കും. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സെറ്റിൽമെന്റിനെ അംഗീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമിന്റെ ഭാഗിക പേയ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, നിരസിച്ച കടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, നടപടികളുടെ ചിലവ് അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കടക്കാരൻ അഭ്യർത്ഥന നിലനിർത്തുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ കടക്കാരനെ കട പുന rest സംഘടനയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടും.

നിർബന്ധിത തീർപ്പാക്കൽ: അംഗീകരിക്കാനോ വിയോജിക്കാനോ?

ഒരു കടക്കാരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം പൂർണമായി അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നതാണ് ആരംഭ പോയിന്റ്. അതിനാൽ, തത്വത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗിക പേയ്‌മെന്റോ ഒരു (സൗഹാർദ്ദപരമായ) പേയ്‌മെന്റ് ക്രമീകരണമോ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല.

അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോടതി വ്യത്യസ്ത വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കും. ന്യായാധിപൻ പലപ്പോഴും ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങൾ വിലയിരുത്തും:

 • നിർദ്ദേശം നന്നായി വിശ്വസനീയമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്;
 • കട പുന ruct സംഘടന നിർദ്ദേശം ഒരു സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധ കക്ഷി വിലയിരുത്തി (ഉദാ. ഒരു മുനിസിപ്പൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക്);
 • കടക്കാരനെ സാമ്പത്തികമായി പ്രാപ്തിയുള്ളവനായി കണക്കാക്കേണ്ടതിന്റെ തീവ്രതയാണ് ഓഫർ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു;
 • പാപ്പരത്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കട പുന rest സംഘടനയുടെ ബദൽ കടക്കാരന് ചില പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നു;
 • പാപ്പരത്തത്തിന്റെയോ കട പുന rest സംഘടനയുടെയോ ബദൽ കടക്കാരന് ചില പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നു: നിരസിക്കുന്ന കടക്കാരന് അതേ തുകയോ അതിൽ കൂടുതലോ ലഭിക്കാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?
 • കടം തീർപ്പാക്കൽ ക്രമീകരണത്തിലെ നിർബന്ധിത സഹകരണം കടക്കാരന്റെ മത്സരത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്;
 • സമാനമായ കേസുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയുണ്ട്;
 • പൂർണമായി പാലിക്കുന്നതിൽ കടക്കാരന്റെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ്;
 • മൊത്തം കടത്തിന്റെ എത്ര അനുപാതമാണ് നിരസിച്ച കടക്കാരൻ കണക്കാക്കുന്നത്;
 • കടം തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കുന്ന മറ്റ് കടക്കാർക്കൊപ്പം നിരസിക്കുന്ന കടക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും;
 • ശരിയായി നടപ്പാക്കാത്ത ഒരു സ ic ഹാർദ്ദപരമോ നിർബന്ധിതമോ ആയ കടം തീർപ്പാക്കൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. [1]

അത്തരം കേസുകൾ ജഡ്ജി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഡെൻ ബോഷിലെ അപ്പീൽ കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള കേസിൽ [2], കടക്കാരൻ തന്റെ കടക്കാർക്ക് ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒത്തുതീർപ്പിന് കീഴിൽ നൽകിയ ഓഫർ സാമ്പത്തികമായി പ്രാപ്തിയുള്ളതായി ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. . കടക്കാരൻ ഇപ്പോഴും താരതമ്യേന ചെറുപ്പമായിരുന്നു (25 വയസ്സ്), ആ പ്രായം കാരണം, തത്ത്വത്തിൽ, ഉയർന്ന വരുമാന ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഒരു വർക്ക് പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കടക്കാരന് ശമ്പളമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കടം തീർപ്പാക്കൽ ക്രമീകരണത്തിൽ യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൽഫലമായി, ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ കട പുന rest സംഘടനയുടെ പാത എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടാതെ, നിരസിച്ച കടക്കാരനായ DUO യുടെ കടം മൊത്തം കടത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒത്തുതീർപ്പിനെ അംഗീകരിക്കാൻ DUO യുക്തിസഹമായി വിസമ്മതിക്കുമെന്നായിരുന്നു അപ്പീൽ കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം.

ഈ ഉദാഹരണം ചിത്രീകരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒത്തുതീർപ്പ് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു കടക്കാരൻ വിസമ്മതിച്ചോ എന്നത് ഓരോ കേസിലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇത് നിർദ്ദിഷ്ട വസ്തുതകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു നിർബന്ധിത സെറ്റിൽമെൻറ് നേരിടുന്നുണ്ടോ? എന്നതിലെ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More. അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രതിരോധം തയ്യാറാക്കാനും ഒരു ഹിയറിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും.

[1] അപ്പീൽ കോടതിയുടെ ഹെർട്ടോജെൻബോഷ് 9 ജൂലൈ 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.

[2] അപ്പീൽ കോടതിയുടെ ഹെർട്ടോജെൻബോഷ് 12 ഏപ്രിൽ 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.