പെട്ടെന്നുള്ള വിവാഹമോചനം: നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും?

പെട്ടെന്നുള്ള വിവാഹമോചനം: നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും?

വിവാഹമോചനം എല്ലായ്പ്പോഴും വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വിവാഹമോചനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വിവാഹമോചനം നേടാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും?

നുറുങ്ങ് 1: നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ തടയുക

വേഗത്തിൽ വിവാഹമോചനം നേടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നുറുങ്ങ് നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതിൽ ധാരാളം സമയം നഷ്ടപ്പെടും. മുൻ പങ്കാളികൾ പരസ്പരം നന്നായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ, വിവാഹമോചനം വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇത് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ധാരാളം സമയവും ഊർജവും ലാഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നുറുങ്ങ് 2: അഭിഭാഷകനെ ഒരുമിച്ച് കാണുക

മുൻ പങ്കാളികൾക്ക് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, അവർക്ക് സംയുക്തമായി ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിഭാഷകനെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ ജോയിന്റ് അഭിഭാഷകൻ വിവാഹമോചന ഉടമ്പടിയിൽ ജോയിന്റ് അഭിഭാഷകന്റെ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇത് ഇരട്ടി ചെലവ് ഒഴിവാക്കുകയും ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, വിവാഹമോചനത്തിനായി ഒരു സംയുക്ത അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല. മറുവശത്ത്, രണ്ട് കക്ഷികളും സ്വന്തം അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, കൂടുതൽ സമയവും പണവും ലാഭിക്കാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിക്കും തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്:

  • നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായി മുൻകൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് അവ കടലാസിൽ ഇടുക. ഈ രീതിയിൽ, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിഭാഷകനുമായി ദീർഘനേരം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല, മാത്രമല്ല അഭിഭാഷകൻ ഈ കരാറുകൾ വിവാഹമോചന കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും;
  • വിഭജിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവെന്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഉണ്ടാക്കാം. സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും കടങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക;
  • ഒരു നോട്ടറി, മോർട്ട്ഗേജ്, മൂല്യനിർണ്ണയം, ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങൽ എന്നിവ പോലെയുള്ള വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിയുന്നത്ര ക്രമീകരിക്കുക.

നുറുങ്ങ് 3: മധ്യസ്ഥത

നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയുമായി വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കരാറിലെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഒരു മധ്യസ്ഥനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നിഷ്പക്ഷമായ മൂന്നാം കക്ഷിയായി നയിക്കുക എന്നതാണ് വിവാഹമോചനത്തിലെ ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ ചുമതല. മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ, രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ തേടുന്നു. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ വേലിയുടെ എതിർവശത്തല്ല, എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ന്യായമായ കരാറുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, മധ്യസ്ഥൻ നടത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ കടലാസിൽ ഇടും. അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻ പങ്കാളിക്കും ഒരു അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കാം, അതിനുശേഷം വിവാഹമോചന ഉടമ്പടിയിൽ ഉടമ്പടികൾ ഉൾപ്പെടുത്താം.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.