വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ചിത്രം

വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്?

ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് ആക്റ്റ് (ഡബ്ല്യുബിബി) 2018 മുതൽ നെതർലാൻഡിൽ പ്രയോഗിച്ചു. വെളിപ്പെടുത്താത്ത അറിവ്, ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെ യോജിപ്പിന് ഈ നിയമം യൂറോപ്യൻ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ ഡയറക്റ്റീവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളിലും ഭരണം വിഘടിക്കുന്നത് തടയുക, അങ്ങനെ സംരംഭകന് നിയമപരമായ ഉറപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. ആ സമയത്തിനുമുമ്പ്, വെളിപ്പെടുത്താത്ത അറിവും ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് നെതർലാൻഡിൽ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല, കരാർ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി രഹസ്യാത്മകതയിലും മത്സരേതര ക്ലോസുകളിലും പരിഹാരം തേടേണ്ടതുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പീഡന സിദ്ധാന്തമോ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന്റെ വഴിയോ ഒരു പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് ആക്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി നേടുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമപരമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. വാണിജ്യ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ലംഘിക്കുന്നതിനെതിരെ എപ്പോൾ, എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ വായിക്കാം.

വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ചിത്രം

എന്താണ് ഒരു വ്യാപാര രഹസ്യം?

സീക്രട്ട്. വാണിജ്യ രഹസ്യ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 ലെ നിർവചനം കണക്കിലെടുത്ത്, ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുകയോ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സാധാരണയായി അത്തരം വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധർക്ക് പോലും.

വ്യാപാര മൂല്യം. കൂടാതെ, വാണിജ്യ വിവരങ്ങൾ‌ക്ക് രഹസ്യമായതിനാൽ‌ വാണിജ്യ വിവരങ്ങൾ‌ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് ആക്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി അത് നേടുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്, സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ നിയമപരമായി കൈവശമുള്ള സംരംഭകന്റെ മത്സര നില എന്നിവയ്ക്ക് ഹാനികരമാണ്.

ന്യായമായ നടപടികൾ. അവസാനമായി, ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ നടപടികൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, പാസ്‌വേഡുകൾ, എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ വഴി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വിവരങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. തൊഴിൽ, സഹകരണ കരാറുകൾ, വർക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ എന്നിവയിലെ രഹസ്യസ്വഭാവം, മത്സരേതര ക്ലോസുകൾ എന്നിവയും ന്യായമായ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ രീതി പ്രധാനമായി തുടരും. Law & Moreകരാർ, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമത്തിലെ വിദഗ്ധരാണ് അഭിഭാഷകർ, നിങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മകത, മത്സരേതര കരാറുകൾ, ക്ലോസുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കാനോ അവലോകനം ചെയ്യാനോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

മുകളിൽ വിവരിച്ച വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളുടെ നിർവചനം വളരെ വിശാലമാണ്. പൊതുവേ, പണമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളാണ് വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം: ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയകൾ‌, സമവാക്യങ്ങൾ‌, പാചകക്കുറിപ്പുകൾ‌, പക്ഷേ ആശയങ്ങൾ‌, ഗവേഷണ ഡാറ്റ, ഉപഭോക്തൃ ഫയലുകൾ‌ എന്നിവപോലും.

എപ്പോഴാണ് ലംഘനം?

വാണിജ്യ രഹസ്യ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 ലെ നിയമപരമായ നിർവചനത്തിന്റെ മൂന്ന് ആവശ്യകതകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വിവരങ്ങൾ‌ ഒരു വ്യാപാര രഹസ്യമായി സ്വപ്രേരിതമായി പരിരക്ഷിക്കും. ഇതിനായി (കൂടുതൽ) അപേക്ഷയോ രജിസ്ട്രേഷനോ ആവശ്യമില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വ്യാപാര രഹസ്യ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2 അനുസരിച്ച്, അനുമതിയില്ലാതെ നേടിയെടുക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലംഘിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം, വാഗ്ദാനം അല്ലെങ്കിൽ വിപണനം എന്നിവ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വാണിജ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇതിൽ, വാണിജ്യ രഹസ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു (കരാർ) ബാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തൽ കരാറിന്റെ ലംഘനവും ഉൾപ്പെടാം. ആകസ്മികമായി, നിയമവിരുദ്ധമായ ഏറ്റെടുക്കൽ, ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ, ലംഘിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം, വാഗ്ദാനം അല്ലെങ്കിൽ വിപണനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 3 ഒഴിവാക്കലുകളിൽ വ്യാപാര രഹസ്യ നിയമം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വാണിജ്യ രഹസ്യം നിയമവിരുദ്ധമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര കണ്ടെത്തൽ വഴിയോ 'റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്' വഴിയോ, അതായത്, ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയോ വസ്തുവിന്റെയോ നിരീക്ഷണം, ഗവേഷണം, ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന എന്നിവയിലൂടെ കണക്കാക്കില്ല. പൊതുവായതോ ഓണായതോ നിയമപരമായി ലഭിച്ചു.

വ്യാപാര രഹസ്യ ലംഘനത്തിനെതിരായ നടപടികൾ

ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് ആക്റ്റ് സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 5 ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളിലൊന്ന്, ഇടക്കാല, സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ദുരിതാശ്വാസ ജഡ്ജിയോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇടക്കാല ആശങ്ക പരിഗണിക്കുന്നു, എ) വാണിജ്യ രഹസ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി) വിപണിയിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ലംഘിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വിലക്ക്. പ്രവേശിക്കാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും. ലംഘനമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 6 അനുസരിച്ച്, സംരംഭകന് മറ്റൊരു സാധ്യത ജുഡീഷ്യൽ ഭൂചലനങ്ങളും തിരുത്തൽ നടപടികളും ഉത്തരവിടാനുള്ള യോഗ്യതകളുടെ കോടതിയോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വിപണിയിൽ നിന്ന് ലംഘന വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നത്, വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതോ പ്രയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ചരക്കുകളുടെ നാശം, വ്യാപാര രഹസ്യത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഈ ഡാറ്റാ കാരിയറുകളുടെ മടങ്ങിവരവ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, മണ്ണ് സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 8 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംരംഭകന് നിയമലംഘകനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാം. നിയമലംഘനത്തിന് ന്യായമായതും ആനുപാതികവുമായ നിയമപരമായ ചിലവുകളും ഒരു കക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ സംരംഭകൻ ചെലവഴിച്ച മറ്റ് ചെലവുകളും ലംഘിച്ചതിന് ഇത് ബാധകമാണ്, എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 1019ie ഡിസിസിപി വഴി.

അതിനാൽ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ സംരംഭകർക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്വത്താണ്. ചില കമ്പനി വിവരങ്ങൾ‌ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര രഹസ്യത്തിൽ‌പ്പെട്ടതാണോയെന്ന് അറിയാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നോ? നിങ്ങൾ മതിയായ സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. അടുത്ത് Law & More നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ലംഘിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനു മുമ്പും ശേഷവും മതിയായ നടപടി ആവശ്യമാണെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിഭാഷകർ Law & More വ്യക്തിപരവും വ്യക്തവുമായ സമീപനം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം, അവർ സ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്യുകയും അടുത്ത നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ, കോർപ്പറേറ്റ്, നടപടിക്രമ നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരായ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകരും ഏത് നടപടികളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.