ഒരു നല്ല പ്രജനന കേന്ദ്രമാണെന്ന് നെതർലാന്റ്സ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു…

ദേശീയ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ കമ്പനികൾ‌

പുതുവർഷത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവിധ കണക്കുകളിൽ നിന്നും ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശീയ, അന്തർദേശീയ കമ്പനികൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രജനന കേന്ദ്രമാണെന്ന് നെതർലാന്റ്സ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായ വളർച്ചയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ തോതും കുറയുന്നതോടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു റോസി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടവും സമ്പന്നവുമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നെതർലാൻഡ്‌സ്. പട്ടിക നീളുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മത്സരാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നെതർലാൻഡ്‌സ് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. പുതുമ തിരിച്ചുള്ള നെതർലാൻഡ്‌സ് ഒരു ഉറച്ച പങ്കാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ നെതർലാൻഡ്‌സ് ഗതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തേജകമായ ബിസിനസ്സ് കാലാവസ്ഥയും ഇതിലുണ്ട്.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.