വ്യവഹാരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ധാരാളം തർക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം…

ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി

വ്യവഹാരത്തിൽ‌ ഒരാൾ‌ക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ധാരാളം തർക്കങ്ങൾ‌ പ്രതീക്ഷിക്കാം, കൂടാതെ അയാൾ‌ പറഞ്ഞു. കേസ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, സാക്ഷികളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടേക്കാം. അത്തരമൊരു ശ്രവണത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് സ്വാഭാവികതയാണ്. കഴിയുന്നത്ര കേൾക്കാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിന്, ഹിയറിംഗ് ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ സ്വമേധയാ നടക്കും. നടപടിക്രമ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിയറിംഗ് നടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബർ 23 ലെ ഈ പ്രത്യേക കേസിൽ ആറ് സാക്ഷികളെയും കേൾക്കാൻ വളരെയധികം സമയമെടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തെളിവുകൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വിശ്വാസ്യത കുറയുന്നതിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന വസ്തുത കോടതി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

 

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.