1 ജൂലൈ 2017 ന് നെതർലാൻഡിൽ തൊഴിൽ നിയമം മാറുന്നു…

1 ജൂലൈ 2017 ന് നെതർലാൻഡിൽ തൊഴിൽ നിയമം മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.

തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ തൊഴിൽ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതിനാൽ വ്യക്തമായ കരാറുകളിൽ നിന്ന് തൊഴിലുടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ്രയോജനം നേടാം. ഈ നിമിഷത്തിൽ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ, കമ്പനി ഡോക്ടർമാർ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ വലിയ വൈവിധ്യമാർന്ന കരാറുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് മതിയായ പരിചരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ അടിസ്ഥാന കരാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സ്റ്റാപ്പെൻ‌പ്ലാൻ അർബോസോർഗ്

«സ്റ്റാപ്പെൻ‌പ്ലാൻ അർബോസോർഗ്» സർക്കാർ ആരംഭിക്കും. ഈ പദ്ധതി കമ്പനിയുടെ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ മാന്യമായ നടത്തിപ്പിന് കാരണമാകണം. തൊഴിലുടമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, തൊഴിൽ ഉപദേശകനോ സ്റ്റാഫ് പ്രാതിനിധ്യത്തിനും ബാഹ്യ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ സേവനത്തിനും ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കുണ്ട്.

പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വസ്തുതാപത്രങ്ങളും രേഖകളും ആനിമേഷനുകളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തൊഴിൽ ഉപകരണ നിയമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ »13 ജൂൺ 2017 ന് സാമൂഹിക കാര്യ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഡിജിറ്റൽ ടൂൾകിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.