ഡച്ച് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു: സ്വകാര്യത സെൻസിറ്റീവ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭാവിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും

12 ജൂലൈ 2017 ന് ഡച്ച് സെനറ്റ് ഇന്റീരിയർ, കിംഗ്ഡം റിലേഷൻസ് മന്ത്രി പ്ലാസ്റ്റർക്കിന്റെ നിർദ്ദേശം സമീപഭാവിയിൽ, ഇമെയിലിന്റെയും മറ്റ് സ്വകാര്യത സെൻസിറ്റീവ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെയും സ്വകാര്യതയെ മികച്ച രീതിയിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. ടെലിഫോൺ കോളുകളുടെയും ടെലിഗ്രാഫ് ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും രഹസ്യം ലംഘിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡച്ച് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ഖണ്ഡിക 2 പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ഖണ്ഡിക 2 ന്റെ സമീപകാലത്തെ വളരെയധികം സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് ആവശ്യമാണ്. പുതിയ പാഠത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്: “അവന്റെ കത്തിടപാടുകളുടെയും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെയും രഹസ്യസ്വഭാവം മാനിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അർഹതയുണ്ട്”. ഡച്ച് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 13 മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

2017-07-12

പങ്കിടുക