ഡച്ച് ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള കുടിയേറ്റ പദ്ധതി 2018

ഡച്ച് തൊഴിൽ വിപണി കൂടുതൽ അന്തർദ്ദേശീയമായി മാറുകയാണ്. ഡച്ച് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരനായി നെതർലാൻഡിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ അറിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനായി നെതർലാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയതയുള്ള ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദേശിയാണ് ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരൻ.

ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരനെ നെതർലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു തൊഴിലുടമ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തൊഴിലുടമ ഒരു അംഗീകൃത റഫറൻസായിരിക്കണം. അംഗീകൃത റഫറൻസാകുന്നതിന്, തൊഴിലുടമ ഇമിഗ്രേഷൻ- നാച്ചുറലൈസേഷൻ സേവനത്തിന് (IND) ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അംഗീകൃത റഫറൻസായി തൊഴിലുടമയ്ക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐ‌എൻ‌ഡി തീരുമാനിക്കും. ഒരു റഫറൻസായി അംഗീകരിക്കൽ എന്നതിനർത്ഥം ബിസിനസ്സിനെ വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളിയായി IND കണക്കാക്കുന്നു. തിരിച്ചറിയലിന് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്:

  • ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരന് ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ പ്രവേശന നടപടിക്രമം തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. മൂന്നോ അഞ്ചോ മാസത്തിനുപകരം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഭ്യർത്ഥനയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ IND ലക്ഷ്യമിടുന്നു. താമസത്തിനും തൊഴിലിനും ഒരു പെർമിറ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് ഏഴ് ആഴ്ചയായിരിക്കും.
  • തൊഴിലുടമ ഐ‌എൻ‌ഡിയിലേക്ക് തെളിവുകളുടെ കുറഞ്ഞ രേഖകൾ അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. മിക്ക കേസുകളിലും ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രസ്താവന മതിയാകും. അതിൽ തൊഴിലുടമ നെതർലാൻഡിലെ പ്രവേശനത്തിനും താമസത്തിനുമുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.
  • തൊഴിലുടമയ്ക്ക് IND- ൽ ഒരു നിശ്ചിത കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്.
  • തൊഴിലുടമയെ ഐ‌എൻ‌ഡി ഒരു റഫറൻ‌സായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിബന്ധനയ്‌ക്ക് പുറമേ, തൊഴിലുടമയ്ക്ക് മിനിമം വേതന വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ട്. ഡച്ച് തൊഴിലുടമ യൂറോപ്യൻ ഇതര ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു.

ഡച്ച് ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള കുടിയേറ്റ പദ്ധതി 2018

 

കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഏജൻസി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കൂട്ടായ തൊഴിൽ കരാറിനു കീഴിലുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൂചിക കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ മിനിമം വേതനം ജനുവരി 1 മുതൽ സാമൂഹ്യകാര്യ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തും. ഈ വാർ‌ഷിക പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന്റെ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം ഏലിയൻ‌സ് എം‌പ്ലോയ്‌മെന്റ് ആക്റ്റ് നടപ്പാക്കൽ ഡിക്രിയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഡി ഖണ്ഡികയാണ്.

1 ജനുവരി 2018 വരെ, ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള കുടിയേറ്റ പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾ പാലിക്കേണ്ട പുതിയ മിനിമം വേതന വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഏജൻസിയുടെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 1.85 നെ അപേക്ഷിച്ച് തുക 2017% വർദ്ധിച്ചു.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.