ഡച്ച് ആചാരങ്ങൾ

നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും

ഡച്ച് ആചാരങ്ങൾ: വിലക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നെതർലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യതകളും പരിണതഫലങ്ങളും

വിമാനത്തിൽ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് കടക്കേണ്ടിവരുമെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നെതർലാൻഡ്‌സ് സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കസ്റ്റംസ് കടക്കണം, ഉദാഹരണത്തിന് ഷിഫോൾ എയർപോർട്ടിലോ Eindhoven വിമാനത്താവളം. പലപ്പോഴും യാത്രക്കാരുടെ ബാഗുകളിൽ നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് പിന്നീട് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയോ അജ്ഞതയുടെയോ അശ്രദ്ധയുടെയോ ഫലമായി നെതർലാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. കാരണം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കഠിനമായിരിക്കും. നെതർലൻഡ്‌സിൽ, ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പെനാൽറ്റികൾ നൽകാനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം സർക്കാർ കസ്റ്റംസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അധികാരങ്ങൾ അൽജെമെൻ ഡുവനെവെറ്റിൽ (ജനറൽ കസ്റ്റംസ് ആക്ടിൽ) പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി ഏതൊക്കെ ഉപരോധങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, ഈ ഉപരോധങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രത്തോളം കഠിനമായിരിക്കും? ഇവിടെ വായിക്കുക!

'ആൽ‌ഗെമെൻ ഡുവാനെറ്റ്വെറ്റ്'

ഡച്ച് ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന് പൊതുവെ പ്രദേശത്തിന്റെ തത്വം അറിയാം. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് നെതർലാൻഡിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും കോഡ് ബാധകമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ദേശീയതയോ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമോ നിർണായക മാനദണ്ഡമല്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റ് അതേ തത്ത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് നെതർ‌ലാൻ‌ഡിന്റെ പ്രദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആചാര-സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്. ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റ് നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട നിയമങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, ഒരാൾ‌ക്ക് ഡച്ച് ക്രിമിനൽ‌ കോഡ് ('വെറ്റ്ബോക്ക് വാൻ‌ സ്ട്രാഫ്രെച്റ്റ്'), ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ ആക്റ്റ് ('ആൽ‌ഗെമെൻ വെറ്റ് ബെസ്റ്റുർ‌റെക്റ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'അവ്ബ്') എന്നിവയിലെ പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകളെ ആശ്രയിക്കാൻ‌ കഴിയും. ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റിൽ ക്രിമിനൽ ഉപരോധത്തിന് emphas ന്നൽ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, വ്യത്യസ്ത തരം ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നെതർലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യതകളും പരിണതഫലങ്ങളും ഡച്ച് കസ്റ്റംസ് ചെയ്യുന്നു

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴ

ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴ ചുമത്താം: ചരക്കുകൾ കസ്റ്റംസിന് ഹാജരാക്കാത്തപ്പോൾ, ലൈസൻസ് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തപ്പോൾ, ഒരു സ്റ്റോറേജ് സൈറ്റിൽ സാധനങ്ങളുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകളുടെ കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള formal പചാരികതകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചരക്കുകൾ‌ക്ക് യഥാസമയം ഒരു കസ്റ്റംസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴയ്ക്ക് + - EUR 300, -, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടി തുകയുടെ പരമാവധി 100% വരെ ഉയരത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും.

ക്രിമിനൽ ശിക്ഷ

ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നതിലൂടെ വിലക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നെതർലാൻഡിലേക്ക് കടന്നാൽ ക്രിമിനൽ പിഴ ചുമത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിയമപ്രകാരം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതോ തെറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോ ആയ സാധനങ്ങൾ നെതർലാൻഡിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിമിനൽ പിഴ ചുമത്താം. ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒഴികെ, മറ്റ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയെ ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റ് വിവരിക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ പിഴ സാധാരണയായി ഈ തുക കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി യൂറോ 8,200 അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി തുകയുടെ ഉയരത്തിൽ എത്താം. മന al പൂർവമായ പ്രവർത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റിന് കീഴിലുള്ള പരമാവധി പിഴ ഈടാക്കുന്നത് 82,000 യൂറോയുടെ ഉയരത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുക കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടികളുടെ തുകയിലേക്കോ ആയിരിക്കും. ചില കേസുകളിൽ, ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റ് ഒരു തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രവൃത്തികളോ ഒഴിവാക്കലുകളോ ഒരു കുറ്റമായി കാണാം. ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റ് ഒരു തടവ് ശിക്ഷയല്ല, പിഴ മാത്രം നൽകുമ്പോൾ, പ്രവൃത്തികളോ ഒഴിവാക്കലുകളോ ഒരു കുറ്റമായി കാണാനാകും. ആൽ‌ഗെമെൻ ഡ an ൺ‌വെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരമാവധി തടവ് ആറ് വർഷം തടവാണ്. വിലക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നെതർലാൻഡിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ, ശിക്ഷ നാല് വർഷത്തെ തടവാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി 20,500 യൂറോയാണ് പിഴ.

നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക്

  • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടിക്രമം: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടിക്രമം ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിയമത്തിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടിക്രമം ലളിതമോ സങ്കീർണ്ണമോ ആകാം. EUR 340 ൽ താഴെയുള്ള പിഴ ചുമത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ, - നടപടിക്രമം സാധാരണയായി ലളിതമായിരിക്കും. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴ ചുമത്തുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അറിയിക്കും. നോട്ടീസിൽ കണ്ടെത്തലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിഴ EUR 340 നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ, - കൂടുതൽ വിശദമായ നടപടിക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴ ചുമത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കണം. ഇത് പിഴയെ ചെറുക്കാനുള്ള സാധ്യത അവനോ അവൾക്കോ ​​നൽകുന്നു. പിഴ ചുമത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും (13 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ). തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി (ഇൻസ്പെക്ടർ) തീരുമാനമെടുക്കാൻ നെതർലാൻഡിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനം പുന ons പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും കഴിയും.
  • ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം: ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ഒരു official ദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് നൽകും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷാ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും. 2,000 യൂറോയിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ശിക്ഷാ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ ആദ്യം കേൾക്കണം. ശിക്ഷാ ഉത്തരവിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് സംശയമുള്ളയാൾക്ക് നൽകും. പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ട സമയം ഇൻസ്പെക്ടറോ നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ നിർണ്ണയിക്കും. ശിക്ഷാനടപടിയുടെ പകർപ്പ് സംശയം തോന്നിയയാൾ സ്വീകരിച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം പിഴ ഈടാക്കാം. ശിക്ഷാ ഉത്തരവിനോട് പ്രതി യോജിക്കാത്തപ്പോൾ, ഡച്ച് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ശിക്ഷാ ഉത്തരവിനെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഇത് കേസ് വീണ്ടും വിലയിരുത്തുന്നതിന് കാരണമാകും, അതിനുശേഷം ശിക്ഷാ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനോ മാറ്റാനോ ഒരാളെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിക്കാനോ കഴിയും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കും. കൂടുതൽ കഠിനമായ കേസുകളിൽ, മുൻ ഖണ്ഡികയുടെ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന report ദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അയയ്ക്കണം, അവർക്ക് കേസ് എടുക്കാൻ കഴിയും. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് കേസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് റഫർ ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കാം. ശിക്ഷാ ഉത്തരവ് നൽകാത്തപ്പോൾ, ഒരു തടവ് ശിക്ഷ പിന്തുടരാം.

പെനാൽറ്റികളുടെ ഉയരം

പെനാൽറ്റിക്കുള്ള മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ ആൽ‌ഗെമെൻ‌ ഡ an ൺ‌വെറ്റിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തി. പിഴകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഉയരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ (രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ക്രിമിനൽ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം), ഇത് ഒരു ശിക്ഷാ ഉത്തരവിലോ (സ്ട്രാഫ്ബെസ്കിക്കിംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരമായ തീരുമാനത്തിലോ (ബെഷിക്കിംഗ് ). നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ, ഒരാൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തീരുമാനത്തിൽ ('ബെസ്വാർ മേക്കൻ') എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ശിക്ഷാ ഉത്തരവിനെ എതിർക്കാം. ഈ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ശേഷം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും.

ഈ പിഴകൾ എങ്ങനെയാണ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത്?

പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കടലാസിൽ ഇടുന്നതിന് ചില നടപടിക്രമ / ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ശിക്ഷാനടപടിയോ ഭരണപരമായ തീരുമാനമോ സംഭവത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഡച്ച് നിയമപ്രകാരം (പ്രത്യേകിച്ച് ഡച്ച് ക്രിമിനൽ നിയമം) അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്, സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പെനാൽറ്റി ഓർഡറുകൾ ഉടൻ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഡച്ച് ഉത്സവങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വച്ചാൽ ശിക്ഷാ ഓർഡറുകൾ നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരിക്കലും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം പിഴ അടയ്ക്കുന്നത് കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഒരു അംഗീകാരമാണ്, ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് പോലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്‌ക്കാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിരവധി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും പിഴ അടയ്ക്കാത്തപ്പോൾ, തുക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഒരാൾ സാധാരണയായി ഒരു ജാമ്യക്കാരന്റെ സഹായത്തിൽ വിളിക്കും. ഇത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കാത്തപ്പോൾ, ഒരു തടവ് ശിക്ഷയും പിന്തുടരാം.

ബന്ധപ്പെടുക

ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീ. മാക്സിം ഹോഡക്, അറ്റോർണി അറ്റ് Law & More Max.hodak@lawandmore.nl അല്ലെങ്കിൽ mr വഴി. ടോം മീവിസ്, അറ്റോർണി അറ്റ് Law & More tom.meevis@lawandmore.nl വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ +31 (0) 40-3690680 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.