ഉപഭോക്തൃ പരിരക്ഷയും പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വിൽ‌ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന സംരംഭകർ‌ പലപ്പോഴും ഉൽ‌പ്പന്നത്തിൻറെയോ സേവനത്തിൻറെയോ സ്വീകർ‌ത്താവുമായുള്ള ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വീകർത്താവ് ഒരു ഉപഭോക്താവാകുമ്പോൾ, അവൻ ഉപഭോക്തൃ പരിരക്ഷ ആസ്വദിക്കുന്നു. 'ദുർബലരായ' ഉപഭോക്താവിനെ 'ശക്തമായ' സംരംഭകനെതിരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വീകർത്താവ് ഉപഭോക്തൃ പരിരക്ഷ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്ര തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയോ ആണ് ഉപഭോക്താവ്. ചുരുക്കത്തിൽ, വാണിജ്യേതര, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ വാങ്ങുന്ന ചിലരാണ് ഉപഭോക്താവ്.

ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം

പൊതുവായ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം എന്നതിനർത്ഥം സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ഒരു വ്യവസ്ഥ യുക്തിരഹിതമായി കഠിനമാണെങ്കിൽ, ഈ വ്യവസ്ഥ ഉപഭോക്താവിന് ബാധകമല്ല. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിൽ, കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ള പട്ടികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത പട്ടികയിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും യുക്തിരഹിതമായി കഠിനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ചാരനിറത്തിലുള്ള പട്ടികയിൽ സാധാരണയായി (മിക്കവാറും) യുക്തിരഹിതമായി കഠിനമായ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ വ്യവസ്ഥ ന്യായമാണെന്ന് കമ്പനി തെളിയിക്കണം. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡച്ച് നിയമപ്രകാരം യുക്തിരഹിതമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.