ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തത നൽകുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു…

വിപണി മൂല്യം ക്ലെയിം ചെയ്യുക

ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം: നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കാറും ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ ആകെത്തുക. മൊത്തം വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ പലപ്പോഴും കടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തത നൽകുന്നു, ആ സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാറിന്റെ വിപണി മൂല്യം അവകാശപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഡച്ച് നിയമ തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പിന്തുടരുന്നു, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കക്ഷി കഴിയുന്നത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് പുന ored സ്ഥാപിക്കണം.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.