യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല, പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചോദ്യം

ബി‌എഫ് സ്‌കിന്നർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു “യഥാർത്ഥ ചോദ്യം യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല, പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്”

സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറിന്റെ പുതിയ പ്രതിഭാസത്തിനും സമൂഹം ഈ ഉൽ‌പ്പന്നവുമായി ഇടപെടുന്ന രീതിക്കും ഈ ചൊല്ല് വളരെ ബാധകമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡച്ച് ആധുനിക റോഡ് ശൃംഖലയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം. ഇക്കാരണത്താൽ, മന്ത്രി ഷുൾട്സ് വാൻ ഹേഗൻ ഡിസംബർ 23 ന് ഡച്ച് ജനപ്രതിനിധിസഭയ്ക്ക് 'സെൽ‌ഫ്രിജ്ഡെൻഡെ ഓട്ടോ, വെർ‌കെന്നിംഗ് വാൻ‌ ഇം‌പ്ലിക്കേറ്റീസ് ഒപ്പ് ഹെറ്റ് ഒൻ‌റ്റ്വെർപ് വാൻ വെഗൻ' ('സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾ, റോഡുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലെ സൂചനകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക') റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അടയാളങ്ങളും റോഡ് അടയാളങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും റോഡുകൾ വ്യത്യസ്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയെ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വിവരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറിന് ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.