നിങ്ങളുടെ-തൊഴിലാളി-രോഗി

ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരനെ രോഗിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിസമ്മതിക്കാമോ?

തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തൊഴിലുടമകൾക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് ഇത് പതിവായി സംഭവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തിങ്കളാഴ്ചകളിലോ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലോ ജീവനക്കാരൻ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാലോ വ്യാവസായിക തർക്കം ഉള്ളതിനാലോ. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന്റെ അസുഖ റിപ്പോർട്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ജീവനക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ വേതനം നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ? പല തൊഴിലുടമകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണിത്. ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. തത്ത്വത്തിൽ, യാതൊരു ജോലിയും നടത്താതെ വേതനം തുടരാൻ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗിൽ‌, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന്റെ അസുഖകരമായ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ‌ നിരസിച്ചേക്കാവുന്ന നിരവധി സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ സംശയമുണ്ടായാൽ‌ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ‌ പരിശോധിക്കും.

ബാധകമായ നടപടിക്രമ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അസുഖ അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല

പൊതുവേ, ഒരു ജീവനക്കാരൻ തന്റെ അസുഖത്തെ വ്യക്തിപരമായും വാക്കാലും തൊഴിലുടമയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അസുഖം എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് തൊഴിലുടമയോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയും, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിയെക്കുറിച്ച് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ അത് ചുറ്റും കിടക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും. തൊഴിൽ കരാറിലോ ബാധകമായ മറ്റേതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളിലോ അസുഖം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക ചട്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ജീവനക്കാരൻ തത്വത്തിൽ ഇവയും പാലിക്കണം. അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ചട്ടങ്ങൾ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന്റെ അസുഖകരമായ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായി നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കും.

ജീവനക്കാരൻ വാസ്തവത്തിൽ സ്വയം രോഗിയല്ല, മറിച്ച് രോഗിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തൊഴിലാളികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗികളല്ലാത്തപ്പോൾ രോഗികളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അസുഖം ഉള്ളതിനാൽ അവൾക്ക് ഒരു ബേബി സിറ്ററെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. തത്വത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ രോഗിയോ ജോലിക്ക് കഴിവില്ലാത്തവനോ അല്ല. ജീവനക്കാരന്റെ ജോലി വൈകല്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീവനക്കാരനെ തടയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന് ദുരന്ത അവധി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാല അസാന്നിധ്യ അവധി എന്നിവയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ദയവായി കണക്കിലെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള അവധി എടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ജീവനക്കാരൻ രോഗിയാണ്, പക്ഷേ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും നടത്താം

നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ രോഗിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസുഖമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സാധാരണ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ഗുരുതരമല്ലെങ്കിൽ, സാഹചര്യം കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് കഴിവില്ലായ്മ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വൈകല്യത്തിന്റെ ഫലമായി, തൊഴിൽ കരാർ അനുസരിച്ച് അവനോ അവളോ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ജീവനക്കാരന് ജോലിക്ക് കഴിവില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ കണങ്കാലിന് ഉളുക്ക് സംഭവിച്ചെങ്കിലും സാധാരണയായി ഇരിക്കുന്ന വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, തത്വത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അധിക സ facilities കര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരനുമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കരാറുകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വിവേകപൂർണ്ണമായ കാര്യം. ഒരുമിച്ച് കരാറുകളിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്തായാലും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാട് നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ നിലനിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ഉപദേശം അസുഖ അവധി റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഡോക്ടറോ തൊഴിൽ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ വൈദ്യനോ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന്റെ അനുയോജ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം തേടുക എന്നതാണ്. സ്വന്തം പ്രവർത്തനത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി.

ഉദ്ദേശ്യത്താലോ സ്വന്തം തെറ്റിലൂടെയോ ജീവനക്കാരൻ രോഗിയാകുന്നു

നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ ഉദ്ദേശ്യത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തെറ്റ് മൂലം രോഗബാധിതനായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അമിതമായ മദ്യപാനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകുകയോ രോഗബാധിതനാകുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. നിയമപ്രകാരം, ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ, ജീവനക്കാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്താൽ അസുഖം ഉണ്ടായാൽ തുടർന്നും വേതനം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഉദ്ദേശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് രോഗബാധിതനായി, ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇത് തെളിയിക്കാൻ ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അസുഖമുണ്ടായാൽ (ശമ്പളത്തിന്റെ 70%) നിയമപരമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നൽകുന്ന തൊഴിലുടമകൾക്ക്, അസുഖ സമയത്ത് ശമ്പളത്തിന്റെ അധിക നിയമപരമായ ഭാഗത്തിന് ജീവനക്കാരന് അർഹതയില്ലെന്ന് തൊഴിൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. രോഗിയുടെ സ്വന്തം തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

വ്യാവസായിക തർക്കമോ മോശം വിലയിരുത്തലോ കാരണം ജീവനക്കാരൻ രോഗിയാണ്

ഒരു വ്യാവസായിക തർക്കം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, സമീപകാലത്തെ മോശം വിലയിരുത്തൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുമായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ ഒരു സംഭാഷണത്തിനായി തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അസുഖമുള്ള റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഒരു കമ്പനി ഡോക്ടറെയോ തൊഴിൽ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ ഡോക്ടറെയോ വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലിക്ക് യോഗ്യനാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താനും നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരനെ എത്രയും വേഗം ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കാനും ഡോക്ടർക്ക് കഴിയും.

അസുഖ റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലില്ല

ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചോ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന് കാരണമല്ല. ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കമ്പനി ഡോക്ടറെയോ തൊഴിൽ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ ഡോക്ടറെയോ എത്രയും വേഗം വിളിക്കുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനി ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ വൈദ്യൻ എന്നിവരുടെ പരിശോധനയുമായി സഹകരിക്കാനും ആവശ്യമായ (മെഡിക്കൽ) വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ജീവനക്കാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ, ജീവനക്കാരൻ എപ്പോൾ ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ജീവനക്കാരനെ എത്തിച്ചേരാനാകും, ജീവനക്കാരന് ഇപ്പോഴും ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, ബാധ്യതയുള്ള ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി മൂലമാണ് അസുഖം ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. .

നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേതനം നൽകുന്നത് തുടരാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലേ? ന്റെ തൊഴിൽ നിയമ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More നേരിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉപദേശം നൽകാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമനടപടികളിൽ സഹായിക്കാനും കഴിയും. 

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.