നെതർലാന്റിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു

നെതർലാന്റിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു

ഒരു യുകെ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്

31 ഡിസംബർ 2020 വരെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് ദേശീയതയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ഡച്ച് കമ്പനികളിൽ, അതായത്, താമസമോ വർക്ക് പെർമിറ്റോ ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, 31 ഡിസംബർ 2020 ന് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറി. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണോ, 31 ഡിസംബർ 2020 ന് ശേഷം നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി പ്രധാന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആ നിമിഷം മുതൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന് മേലിൽ ബാധകമല്ല, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവും അംഗീകരിച്ച വ്യാപാര, സഹകരണ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.

ആകസ്മികമായി, വ്യാപാര, സഹകരണ കരാറിൽ 1 ജനുവരി 2021 മുതൽ നെതർലാൻഡിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കരാറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള പൗരന്മാർക്കുള്ള ദേശീയ നിയമങ്ങൾ (യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ / ഇഇഎയുടെ ദേശീയത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്) നെതർലാന്റിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള ഒരു പൗരന് നെതർലാൻഡിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഫോറിൻ നാഷണൽ നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ആക്റ്റ് (ഡബ്ല്യുഎവി) വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കാൻ‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാലയളവിനെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ട് തരം വർ‌ക്ക് പെർ‌മിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ‌ കഴിയും:

  • വർക്ക് പെർമിറ്റ് (TWV) യു‌ഡബ്ല്യുവിയിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ 90 ദിവസത്തിൽ താഴെ നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ.
  • സംയോജിത താമസവും വർക്ക് പെർമിറ്റും (ജിവി‌വി‌എ) IND- ൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റിനും, നിങ്ങൾക്ക് യു‌ഡബ്ല്യുവിയിലേക്കോ ഐ‌എൻ‌ഡിയിലേക്കോ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരികളിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിന് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, നെതർലാൻഡിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദവിക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിരവധി സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള ഒരു പൗരൻ.

ഡച്ചിലോ യൂറോപ്യൻ തൊഴിൽ വിപണിയിലോ അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ല

ഒരു ടി‌ഡബ്ല്യുവി അല്ലെങ്കിൽ ജി‌വി‌വി‌എ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ ഡച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ “മുൻ‌ഗണനാ ഓഫർ” ഇല്ല എന്നതാണ്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ ആദ്യം നെതർലാൻഡിലെയും ഇഇഎയിലെയും ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തി യു‌ഡബ്ല്യുവിക്ക് ഒരു എം‌പ്ലോയർ സർവീസ് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ഈ ഒഴിവ് യു‌ഡബ്ല്യുവിക്ക് അറിയണം. നിങ്ങളുടെ ഡച്ച് തൊഴിലുടമയുടെ തീവ്രമായ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ശ്രമങ്ങൾ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം, ഡച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഇഎ ജീവനക്കാർ ആരും അനുയോജ്യരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൊഴിലുടമയുമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ആകസ്മികമായി, ഒരു അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അക്കാദമിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ‌, ആർ‌ട്ടിസ്റ്റുകൾ‌, ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ‌മാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഇന്റേൺ‌സ് എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ കർശനമായി ബാധകമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഈ (ബ്രിട്ടീഷ്) പൗരന്മാർ ഡച്ച് തൊഴിൽ വിപണിയിൽ സ്ഥിരമായി പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന് സാധുവായ താമസാനുമതി

ഒരു ടി‌ഡബ്ല്യുവി അല്ലെങ്കിൽ ജി‌വി‌വി‌എ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെന്ന നിലയിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള പൗരനെന്ന നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യാൻ സാധുവായ ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് (അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കും). നെതർലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വിവിധ താമസാനുമതികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ആദ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നെതർലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് 90 ദിവസത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹ്രസ്വകാല വിസ സാധാരണയായി മതിയാകും. ഈ വിസയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ രാജ്യമായ ഡച്ച് എംബസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യണമെങ്കിൽ, റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന്റെ തരം നിങ്ങൾ നെതർലാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • ഒരു കമ്പനിക്കുള്ളിൽ കൈമാറുക. നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ ഒരു ഡച്ച് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രെയിനി, മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ഡച്ച് തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ജിവി‌വി‌എയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഐ‌എൻ‌ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. അത്തരമൊരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു കമ്പനിയുമായി സാധുവായ തൊഴിൽ കരാർ ഉൾപ്പെടെ, ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സാധുവായ തെളിവ്, പശ്ചാത്തല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ‌ക്ക് പുറമേ നിങ്ങൾ‌ നിരവധി നിബന്ധനകൾ‌ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഇൻട്രാ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More.
  • ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരൻ. സീനിയർ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി നെതർലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മൈഗ്രന്റ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷിക്കാം. ജി‌വി‌വി‌എയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ‌ തൊഴിലുടമയാണ് ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ ഐ‌എൻ‌ഡിയിലേക്ക് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ ഈ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് നിങ്ങൾ സ്വയം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിരവധി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഈ നിബന്ധനകളും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പേജിൽ കാണാം അറിവ് കുടിയേറ്റക്കാരൻ. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഡയറക്റ്റീവ് (ഇയു) 2016/801 എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷകർക്ക് വ്യത്യസ്ത (അധിക) വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നെതർലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷകനാണോ നിങ്ങൾ? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. ഇമിഗ്രേഷൻ, തൊഴിൽ നിയമ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്.
  • യൂറോപ്യൻ ബ്ലൂ കാർഡ്. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരെപ്പോലെ, 31 ഡിസംബർ 2020 മുതൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ദേശീയത ഇല്ലാത്ത, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്കുള്ള സംയോജിത താമസവും വർക്ക് പെർമിറ്റുമാണ് യൂറോപ്യൻ ബ്ലൂ കാർഡ്. ജി‌വി‌വി‌എയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ‌ തൊഴിലുടമയുടെ IND അപേക്ഷിക്കണം. ഒരു യൂറോപ്യൻ ബ്ലൂ കാർഡിന്റെ ഉടമയെന്ന നിലയിൽ, ആ അംഗരാജ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 18 മാസം നെതർലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അംഗരാജ്യത്ത് ജോലിചെയ്യാനും കഴിയും. ഇവ ഏതൊക്കെ വ്യവസ്ഥകളാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പേജിൽ വായിക്കാനും കഴിയും അറിവ് കുടിയേറ്റക്കാരൻ.
  • പണമടച്ചുള്ള തൊഴിൽ. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് പുറമേ, പണമടച്ചുള്ള തൊഴിലിനായി താമസിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിരവധി പെർമിറ്റുകളും ഉണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ, ഉദാഹരണത്തിന്, കലയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ഡച്ച് സ്ഥാനത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ജോലിക്കാരനായോ ഡച്ച് പബ്ലിസിറ്റി മീഡിയത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ലേഖകനായോ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ബാധകമാകും, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മറ്റ് (അധിക) നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ താമസാനുമതി നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അറ്റ് Law & More ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി ഇവ നിർണ്ണയിക്കാനാകും, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ല

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് TWV അല്ലെങ്കിൽ GVAA വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ല. മിക്ക അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധുവായ ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഹാജരാക്കാനും ചിലപ്പോൾ യു‌ഡബ്ല്യുവിക്ക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണയായി ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വർക്ക് പെർമിറ്റിലെ രണ്ട് പ്രധാന ഒഴിവാക്കലുകൾ ചുവടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

  • 31 ഡിസംബർ 2020 ന് മുമ്പ് നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കാൻ (വന്ന) ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവും നെതർലാന്റും തമ്മിലുള്ള പിൻ‌വലിക്കൽ കരാറിൽ ഈ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനർത്ഥം, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയതിനുശേഷവും, ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്ഥിരമായ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ റെസിഡൻസ് ഡോക്യുമെന്റ് പോലുള്ള സാധുവായ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് സംശയാസ്‌പദമായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകൂ. നിങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടയാളാണെങ്കിലും നെതർലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നതിന് സാധുവായ ഒരു രേഖ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്കലില്ലേ? നെതർലാൻഡിലെ തൊഴിൽ വിപണിയിലേക്ക് സ access ജന്യ ആക്സസ് ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനായി ഒരു നിശ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
  • സ്വതന്ത്ര സംരംഭകർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി നെതർലാൻഡിൽ ജോലിചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ് 'സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി ജോലി ചെയ്യുക'. അത്തരമൊരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിനോ സേവനത്തിനോ നെതർലൻഡിന് ഒരു നൂതന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് നിബന്ധനകളാണ് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് official ദ്യോഗിക രേഖകൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കണമെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടാം Law & More. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ സന്തുഷ്ടരാണ്.

At Law & More എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിഗത സമീപനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏത് (മറ്റ്) താമസ, വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ ബാധകമാണെന്നും അവ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. Law & Moreഇമിഗ്രേഷൻ, തൊഴിൽ നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരാണ് അഭിഭാഷകർ, അതിലൂടെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ശരിയായി വിലയിരുത്താനും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ താമസവും വർക്ക് പെർമിറ്റും ഏതൊക്കെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്നും നിങ്ങളുമായി നിർണ്ണയിക്കാനാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷ ക്രമീകരിക്കണോ? അപ്പോഴും, ദി Law & More നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സന്തുഷ്ടരാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.