കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയാണോ? ബന്ധപ്പെടുക LAW & MORE!

അപ്പീൽ അഭിഭാഷകൻ

ഒന്നോ രണ്ടോ കക്ഷികൾ അവരുടെ കേസിൽ ഒരു വിധിയോട് വിയോജിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. കോടതിയുടെ വിധിയോട് നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ വിധി അപ്പീൽ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, 1,750 യൂറോയിൽ താഴെയുള്ള സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യമുള്ള സിവിൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ബാധകമല്ല. പകരം കോടതിയുടെ വിധി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കോടതിയിലെ നടപടികളിൽ ഏർപ്പെടാം. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങളുടെ എതിർ‌പാർ‌ട്ടിക്ക് അപ്പീൽ‌ നൽകാനും തീരുമാനിക്കാം. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജ്യറിന്റെ ശീർഷകം 7 ൽ അപ്പീലിന്റെ സാധ്യത നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാധ്യത രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്: ആദ്യം കോടതിയിലും പിന്നീട് അപ്പീൽ കോടതിയിലും. രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നീതിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പൗരന്മാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പീലിന് രണ്ട് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്: • നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനം. അപ്പീലിൽ, നിങ്ങളുടെ കേസ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവലോകനം ചെയ്യാൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. അതിനാൽ, ജഡ്ജി ആദ്യം വസ്തുതകൾ ശരിയായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിയമം ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചു, ശരിയായി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ ജഡ്ജിയുടെ വിധി കോടതി അസാധുവാക്കും. ആദ്യം നിങ്ങൾ തെറ്റായ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തു, നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന വേണ്ടത്ര രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് തെളിവുകൾ നൽകിയിരിക്കാം. അതിനാൽ ഫുൾ റെസിറ്റിന്റെ തത്വം അപ്പീൽ കോടതിയിൽ ബാധകമാണ്. എല്ലാ വസ്തുതകളും അവലോകനത്തിനായി വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു അപ്പീൽ കക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പീലിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകർ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാണ്

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

ആരെങ്കിലും അവരുടെ കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അയയ്‌ക്കാനും വ്യവഹാരം നടത്താനും കഴിയും

ശരിയായ മന്ദബുദ്ധി

നല്ല മര്യാദയുള്ള അന്വേഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഷെയർഹോൾഡർ കരാർ

നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ലേഖനങ്ങൾക്ക് പുറമേ നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയുടമകൾക്കായി പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിയമ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക

"വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്കായി തയ്യാറായ ഒരു അഭിഭാഷകനെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു"

അപ്പീലിനുള്ള കാലാവധി നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നടപടിക്രമത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കണം. ആ കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യം കേസിന്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിധിന്യായം ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അപ്പീൽ നൽകുന്നതിന് വിധി വന്ന തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം സംഗ്രഹ നടപടികളുമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ? അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതിന് നാല് ആഴ്ച മാത്രം കാലയളവ് ബാധകമാണ്. നിങ്ങളുടെ കേസ് ക്രിമിനൽ കോടതി പരിഗണിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേയുള്ളൂ. അപ്പീൽ നിബന്ധനകൾ നിയമപരമായ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനാൽ, ഈ സമയപരിധികൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ അപ്പീൽ കാലാവധി കർശനമായ സമയപരിധിയാണ്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈകി, അതിനാൽ അനുവദനീയമല്ല. അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പീലിനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിനുശേഷം ഒരു അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകി അപ്പീലിന് കാരണം ജഡ്ജിയുടെ തന്നെ തെറ്റാണെങ്കിൽ, കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ വൈകിയാണ് കക്ഷികൾക്ക് ഉത്തരവ് അയച്ചത്.
നടപടിക്രമം അപ്പീലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അടിസ്ഥാന തത്വം, ആദ്യ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അപ്പീൽ നടപടിക്രമത്തിനും ബാധകമാണ് എന്നതാണ്. അതിനാൽ അപ്പീൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സബ്പോയനിലൂടെയും ആദ്യത്തേതിന് സമാനമായ ആവശ്യകതകളോടെയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പീലിനുള്ള അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സബ്പോയയെ പിന്തുടരുന്ന പരാതികളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രമേ ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പീലിനുള്ള അടിസ്ഥാനം കോടതിയുടെ മത്സര വിധി ആദ്യം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് വാദിക്കാൻ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാ കാരണങ്ങളുമാണ്. വിധിന്യായത്തിനെതിരായ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല, അവ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും, അപ്പീലിൽ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യില്ല. ഈ രീതിയിൽ, അപ്പീലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും നിയമപരമായ പോരാട്ടവും പരിമിതമാണ്. അതിനാൽ ആദ്യം നൽകിയ വിധിയോട് ന്യായമായ എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തർക്കത്തെ വിധിന്യായത്തിന്റെ മുഴുവൻ പരിധിവരെ എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഒരു പൊതുസ്ഥലം വിജയിക്കാനാവില്ലെന്നും വിജയിക്കില്ലെന്നും അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ: അപ്പീൽ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ വ്യക്തമായ എതിർപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കണം, അതിനാൽ എതിർപ്പ് കൃത്യമായി എന്താണെന്ന് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് വ്യക്തമാകും. പരാതികളുടെ പ്രസ്താവന പ്രതിരോധ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പീലിന്മേൽ പ്രതിക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വിധിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനം ഉന്നയിക്കാനും അപ്പീലിന്റെ പരാതി പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാനും കഴിയും. പരാതികളുടെ പ്രസ്താവനയും പ്രതിരോധ പ്രസ്താവനയും സാധാരണയായി അപ്പീലിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും. രേഖാമൂലമുള്ള രേഖകൾ കൈമാറിയ ശേഷം, ക്ലെയിം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പോലും പുതിയ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ തത്വത്തിൽ അനുവദിക്കില്ല. അതിനാൽ അപ്പീലിന്റെയോ പ്രതിവാദത്തിന്റെയോ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം മുന്നോട്ടുവച്ച അപ്പീലിനുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജഡ്ജിക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധ നൽകാനാവില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ക്ലെയിമിന്റെ വർദ്ധനവിനും ഇത് ബാധകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അപവാദം വഴി, മറ്റ് കക്ഷികൾ‌ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, തർക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ‌ നിന്നും പരാതി ഉയർ‌ന്നുവരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ രേഖാമൂലമുള്ള രേഖകൾ‌ സമർപ്പിച്ചതിന്‌ ശേഷം ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ‌, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ‌ ഒരു ഗ്ര ground ണ്ട് ഇപ്പോഴും അനുവദനീയമാണ്. ഒരു ആരംഭ പോയിന്റായി, ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ രേഖാമൂലമുള്ള റ round ണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും കോടതിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഒരു വാദം കേൾക്കും. അപ്പീലിൽ ഈ തത്വത്തിന് ഒരു അപവാദമുണ്ട്: കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള വാദം ഐച്ഛികമാണ്, അതിനാൽ സാധാരണമല്ല. അതിനാൽ മിക്ക കേസുകളും കോടതി രേഖാമൂലം തീർപ്പാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇരു പാർട്ടികൾക്കും അവരുടെ കേസ് കേൾക്കാൻ കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ഒരു കക്ഷിക്ക് അപ്പീൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു വാദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കോടതി അത് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പരിധി വരെ, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേസ്-നിയമം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പീലിലെ നിയമനടപടികളുടെ അവസാന ഘട്ടം വിധിന്യായമാണ്. ഈ വിധിന്യായത്തിൽ, അപ്പീൽ കോടതി കോടതിയുടെ മുമ്പത്തെ വിധി ശരിയാണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. പ്രായോഗികമായി, അപ്പീൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി കക്ഷികൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആറുമാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ എടുത്തേക്കാം. അപ്പീലിൻറെ അടിസ്ഥാനം ശരിവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോടതി മത്സരിച്ച വിധി മാറ്റിവച്ച് കേസ് തന്നെ തീർപ്പാക്കും.
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോടതിയിൽ അപ്പീൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമവുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആദ്യം മറ്റ് നിബന്ധനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജഡ്ജിയുടെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതൽ സാധാരണയായി ആറ് ആഴ്ച കാലയളവ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകാം. ഒരു അപ്പീലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഏത് കോടതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എന്നത് കേസ് തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: • സാമൂഹിക സുരക്ഷ, സിവിൽ സർവീസ് നിയമം. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ, സിവിൽ സർവന്റ് നിയമം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ കേന്ദ്ര അപ്പീൽ ബോർഡ് (സിആർവിബി) അപ്പീലിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. • സാമ്പത്തിക ഭരണനിയമവും അച്ചടക്കനീതിയും. മത്സര നിയമം, തപാൽ നിയമം, ചരക്ക് നിയമം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്റ്റ് എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പീൽ ബോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് (സിബിബി) അപ്പീലിലാണ്. • ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും. ഇമിഗ്രേഷൻ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കേസുകൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് (എബിആർവിഎസ്) ന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അപ്പീലിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
അപ്പീലിന് ശേഷം സാധാരണയായി, കക്ഷികൾ അപ്പീൽ കോടതിയുടെ വിധി പാലിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവരുടെ കേസ് അപ്പീലിൽ തീർപ്പാക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പീലിലെ കോടതിയുടെ വിധിയോട് നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പീൽ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം വരെ ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കാസേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. എബി‌ആർ‌വി‌എസ്, സി‌ആർ‌വി‌ബി, സിബിബി എന്നിവയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ബാധകമല്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഈ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ അന്തിമ വിധിന്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ വിധിന്യായങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാസേഷൻ സാധ്യത നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, തർക്കത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ വിലയിരുത്തലിന് ഇടമില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാസേഷന് അടിസ്ഥാനവും വളരെ പരിമിതമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, കീഴ്‌ക്കോടതികൾ നിയമം ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മാത്രമേ കാസേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് വർഷങ്ങളെടുക്കുന്നതും ഉയർന്ന ചിലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിനാൽ ഒരു അപ്പീൽ നടപടിക്രമത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. Law & More ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, അപ്പീൽ ഏതൊരു അധികാരപരിധിയിലും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, അതിൽ പലപ്പോഴും പ്രധാന താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. Law & More ക്രിമിനൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, സിവിൽ നിയമത്തിലെ വിദഗ്ധരാണ് അഭിഭാഷകർ, അപ്പീൽ നടപടികളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡാക്ക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ --xim.hodak@lawandmore.nl