ആർ. (റൂബി) വാൻ കെർസ്ബർഗൻ LLM

റൂബി വാൻ കെർസ്‌ബെർഗൻ

താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് - ലക്ഷ്യബോധമുള്ള - കൃത്യത

റൂബി ഒരു ഡ down ൺ ടു എർത്ത് വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കേസ് വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവൾ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തും. മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ അവൾ കാണുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ വിശദാംശങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. റൂബി ഒരു വെല്ലുവിളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം നേരിടാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൾ ഒഴിവാക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി വിശ്വസനീയമായ ഒരു ഉപദേശം നൽകാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം അവൾ ചെയ്യും. രഹസ്യസ്വഭാവവും സത്യസന്ധതയും റൂബിക്ക് വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു.

നുള്ളിൽ Law & More, റൂബി കരാർ നിയമം, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കായി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകയായും അവളെ നിയമിക്കാം. കൂടാതെ, റൂബി മൈഗ്രേഷൻ നിയമ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ റൂബി കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അവൾ സ്പാനിഷ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നു.

ക്ലയന്റുകൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

Law & More