സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമപരമായ വശങ്ങളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ Law & More are capable of assisting you with legal advice when questions or conflicts arise concerning the purchase and sale of immovable property. In addition to that we can provide you with legal advice on the fields of construction law and rent law.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഒരു യഥാർത്ഥ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമ ലോയറിൽ വിളിക്കുക

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമം

സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമപരമായ വശങ്ങളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ Law & More are capable of assisting you with legal advice when questions or conflicts arise concerning the purchase and sale of immovable property. In addition to that we can provide you with legal advice on the fields of construction law and rent law.

നിർമ്മാണ നിയമം

As an entrepreneur within the construction sector you co-operate with a lot of different parties. Principals, architects and contractors have to make clear appointments, because the activities of each of these parties are closely related to one another. Because of the multiplicity of the collaborations within the construction process, each party is bound to several obligations and rights which are laid down within the law. In consequence of the complexity of the collaborations, all kinds of legal issues may arise. What are your obligations and rights towards the other party? Who can be held liable in case of damage as a consequence of a structural fault. Law & More has the ability to provide you with legal advice and can litigate if concluded necessary.

കൂടാതെ, നിർമ്മാണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നിയമ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച്, കഴിയുന്നത്ര തടയാൻ കഴിയും.

താമസിയാതെ, ഇനിപ്പറയുന്നവയ്‌ക്കൊപ്പം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും:

ഘടനാപരമായ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും നിർണ്ണയിക്കുക;
Construction ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശിക്കുക;
You നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിൽ സഹായം.

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

+31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

The Services of Law & More

കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

എല്ലാ കമ്പനികളും അദ്വിതീയമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് പ്രസക്തമായ നിയമോപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

ഇടക്കാല അഭിഭാഷകൻ

Need a lawyer temporarily? Provide sufficient legal support thanks to Law & More

വാദിക്കുക

ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമം

പ്രവേശനം, താമസസ്ഥലം, നാടുകടത്തൽ, അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

ഷെയർഹോൾഡർ കരാർ

വ്യാപാര നിയമം

ഓരോ സംരംഭകനും കമ്പനി നിയമത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇതിനായി സ്വയം തയ്യാറാകൂ.

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

നിർമ്മാണ നിയമം

Law & More assists both tenants and landlords in preventing and solving legal problems. Tenants and landlords have special legal obligations. These contain a regulating character which means that the parties can replace them with their own agreements. In addition, there are mandatory provisions within rent law. One can not differ from these rules, which foremost intend to protect the tenant as it is the weaker party, by contract. If you are positioned in a situation in which your counterparty does not abide by his agreements, there are several actions that can be attempted. In such cases you can trust us for providing you with the legal advice you need.

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

You നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂവുടമയാണെങ്കിൽ വാടക ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കൽ;
The കരാറിന്റെ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ;
A ഒരു വാടകക്കാരനോ ഭൂവുടമയോ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ ഏറ്റെടുക്കുക;
Agent വാടക ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കുക.

ബിസിനസ്സ് താമസത്തിന്റെ വാടക

നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സ് താമസം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വാടക കരാർ തയ്യാറാക്കണം. ബിസിനസ്സ് താമസത്തിന്റെ വാടകയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിയമ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്

Agent വാടക കരാറിന്റെ ഇനങ്ങളും അനുബന്ധ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിർണ്ണയിക്കുക;
Price വാടക വില പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കുക;
Clear ക്ലിയറൻസ് പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു.

Are you attracted to a charming building? In case you want to rent this building it is necessary to know whether the activities you aim to … comply with the bestemming that the municipality has addressed to a building. Law & More is at the dispose of the knowledge of zoning plans and is able to determine whether the space is.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമം

ബിസിനസ്സ് താമസസൗകര്യം വാങ്ങുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും:

The വാങ്ങൽ കരാറിന്റെ ചർച്ചകൾ;
The കരാറിന്റെ വിശദീകരണം;
The ഭൂവുടമ കരാർ ലംഘനം;
The കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുക;
• മോർട്ട്ഗേജുകളും സാമ്പത്തിക ഘടനകളും.

വിഡ് ense ിത്ത മാനസികാവസ്ഥ

ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്‌നത്തിന്റെ കാതലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും നിശ്ചയദാർ matter ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുമാണ് എല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ വിഡ് no ിത്ത മാനസികാവസ്ഥയും വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് വ്യക്തിപരവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയമ പിന്തുണ ആശ്രയിക്കാനാകും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [email protected]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡാക്ക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [email protected]