സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമപരമായ വശങ്ങളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ Law & More സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിയമോപദേശം നൽകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുപുറമെ നിർമ്മാണ നിയമം, വാടക നിയമം എന്നീ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിയമോപദേശം നൽകാം.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഒരു യഥാർത്ഥ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമ ലോയറിൽ വിളിക്കുക

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമപരമായ വശങ്ങളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ Law & More സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിയമോപദേശം നൽകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുപുറമെ നിർമ്മാണ നിയമം, വാടക നിയമം എന്നീ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിയമോപദേശം നൽകാം.

ദ്രുത മെനു

നിർമ്മാണ നിയമം

നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിരവധി വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ, കരാറുകാർ എന്നിവർ വ്യക്തമായ നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഈ പാർട്ടികളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ളിലെ സഹകരണത്തിന്റെ ബാഹുല്യം കാരണം, ഓരോ കക്ഷിയും നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ബാധ്യതകളോടും അവകാശങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സഹകരണങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയുടെ അനന്തരഫലമായി, എല്ലാത്തരം നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. മറ്റ് കക്ഷിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കടമകളും അവകാശങ്ങളും എന്താണ്? ഒരു ഘടനാപരമായ തകരാറിന്റെ ഫലമായി നാശനഷ്ടമുണ്ടായാൽ ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദി. Law & More നിങ്ങൾക്ക് നിയമോപദേശം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ആവശ്യമെങ്കിൽ വ്യവഹാരം നടത്താനും കഴിയും.

കൂടാതെ, നിർമ്മാണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നിയമ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച്, കഴിയുന്നത്ര തടയാൻ കഴിയും.

താമസിയാതെ, ഇനിപ്പറയുന്നവയ്‌ക്കൊപ്പം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും:

ഘടനാപരമായ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും നിർണ്ണയിക്കുക;
Construction ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശിക്കുക;
You നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിൽ സഹായം.

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

ന്റെ സേവനങ്ങൾ Law & More

കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

എല്ലാ കമ്പനികളും അദ്വിതീയമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് പ്രസക്തമായ നിയമോപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

ഇടക്കാല അഭിഭാഷകൻ

താൽക്കാലികമായി ഒരു അഭിഭാഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നന്ദി മതിയായ നിയമ പിന്തുണ നൽകുക Law & More

വാദിക്കുക

ഇമിഗ്രേഷൻ അഭിഭാഷകൻ

പ്രവേശനം, താമസസ്ഥലം, നാടുകടത്തൽ, അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

ഷെയർഹോൾഡർ കരാർ

ബിസിനസ്സ് അഭിഭാഷകൻ

ഓരോ സംരംഭകനും കമ്പനി നിയമത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇതിനായി സ്വയം തയ്യാറാകൂ.

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

വാടക നിയമം

Law & More നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും വാടകക്കാരെയും ഭൂവുടമകളെയും സഹായിക്കുന്നു. കുടിയാന്മാർക്കും ഭൂവുടമകൾക്കും പ്രത്യേക നിയമപരമായ ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഇവയിൽ‌ ഒരു നിയന്ത്രണ സ്വഭാവം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിനർ‌ത്ഥം കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കരാറുകൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ‌ കഴിയും. കൂടാതെ, വാടക നിയമത്തിൽ നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, അത് വാടകക്കാരനെ ദുർബലമായ കക്ഷിയായതിനാൽ കരാർ പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എതിർ‌പാർ‌ട്ടി അവന്റെ കരാറുകൾ‌ പാലിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ‌ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ‌, ശ്രമിക്കാൻ‌ കഴിയുന്ന നിരവധി പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം നൽകിയതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം.

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

You നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂവുടമയാണെങ്കിൽ വാടക ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കൽ;
The കരാറിന്റെ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ;
A ഒരു വാടകക്കാരനോ ഭൂവുടമയോ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ ഏറ്റെടുക്കുക;
Agent വാടക ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കുക.

ബിസിനസ്സ് താമസത്തിന്റെ വാടക

നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സ് താമസം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വാടക കരാർ തയ്യാറാക്കണം. ബിസിനസ്സ് താമസത്തിന്റെ വാടകയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിയമ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്

Agent വാടക കരാറിന്റെ ഇനങ്ങളും അനുബന്ധ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിർണ്ണയിക്കുക;
Price വാടക വില പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കുക;
Clear ക്ലിയറൻസ് പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു.

മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഈ കെട്ടിടം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ… മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കെട്ടിടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന തന്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Law & More സോണിംഗ് പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വിനിയോഗത്തിലാണ്, കൂടാതെ സ്ഥലമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമം

ബിസിനസ്സ് താമസസൗകര്യം വാങ്ങുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും:

The വാങ്ങൽ കരാറിന്റെ ചർച്ചകൾ;
The കരാറിന്റെ വിശദീകരണം;
The ഭൂവുടമ കരാർ ലംഘനം;
The കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുക;
• മോർട്ട്ഗേജുകളും സാമ്പത്തിക ഘടനകളും.

വിഡ് ense ിത്ത മാനസികാവസ്ഥ

ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്‌നത്തിന്റെ കാതലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും നിശ്ചയദാർ matter ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുമാണ് എല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ വിഡ് no ിത്ത മാനസികാവസ്ഥയും വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് വ്യക്തിപരവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയമ പിന്തുണ ആശ്രയിക്കാനാകും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.