നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, തർക്കം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഒരു തർക്കം വികാരങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ വർധിപ്പിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി ഇരു പാർട്ടികളും ഇനി ഒരു പരിഹാരം കാണില്ല. മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു നിഷ്പക്ഷ സംഘട്ടന മധ്യസ്ഥന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ സംയുക്ത പരിഹാരമാണ് മധ്യസ്ഥത: മധ്യസ്ഥൻ. മധ്യസ്ഥതയ്ക്കായി ചില പ്രധാന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുണ്ട്: സന്നദ്ധതയും രഹസ്യാത്മകതയും. രണ്ട് പാർട്ടികളും സ്വമേധയാ മേശയ്ക്കു ചുറ്റും ഇരിക്കുകയും സജീവമായ അനുകൂല മനോഭാവവുമുണ്ട്. കൂടാതെ, രഹസ്യാത്മകത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇരു പാർട്ടികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത് മധ്യസ്ഥനും ബാധകമാണ്. മധ്യസ്ഥൻ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളെയും നയിക്കുകയും പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ പരിഹാരം തിരയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു തർക്കം പരിഹരിക്കുക?
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

മാധ്യമം

കൂടെ Law & More നിങ്ങൾ തർക്കത്തിന്റെ കാതലിലേക്ക് പോകും

ദ്രുത മെനു

1. എന്താണ് മധ്യസ്ഥത?

നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, തർക്കം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഒരു തർക്കം വികാരങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ വർധിപ്പിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി ഇരു പാർട്ടികളും ഇനി ഒരു പരിഹാരം കാണില്ല. മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു നിഷ്പക്ഷ സംഘട്ടന മധ്യസ്ഥന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ സംയുക്ത പരിഹാരമാണ് മധ്യസ്ഥത: മധ്യസ്ഥൻ. മധ്യസ്ഥതയ്ക്കായി ചില പ്രധാന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുണ്ട്: സന്നദ്ധതയും രഹസ്യാത്മകതയും. രണ്ട് പാർട്ടികളും സ്വമേധയാ മേശയ്ക്കു ചുറ്റും ഇരിക്കുകയും സജീവമായ അനുകൂല മനോഭാവവുമുണ്ട്. കൂടാതെ, രഹസ്യാത്മകത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇരു പാർട്ടികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത് മധ്യസ്ഥനും ബാധകമാണ്. മധ്യസ്ഥൻ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളെയും നയിക്കുകയും പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ പരിഹാരം തിരയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

2. എന്തുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥത?

മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് പരിഹാരങ്ങൾ മധ്യസ്ഥതയിൽ സാധ്യമാണ്. ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംയുക്ത പരിഹാരത്തിൽ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാനാകും.

ദി Law & More മധ്യസ്ഥർ സ്ഥാനമെടുക്കുന്നില്ല, തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് സ്വയം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ഒടുവിൽ ഫലം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥർ‌ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം, രണ്ട് കക്ഷികളും പരിഹാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ തുടരുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് അനാവശ്യമായി കേടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും അനിവാര്യമാണ്, കാരണം വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

മാധ്യമം

3. മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുമ്പോൾ?

വ്യക്തിപരമായും കോർപ്പറേറ്റിലും മിക്കവാറും എല്ലാ പൊരുത്തക്കേടുകൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും മധ്യസ്ഥത ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം:

• വിവാഹമോചനം
• ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ
• കുടുംബകാര്യങ്ങള്
• സഹകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ
• തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ
Disp ബിസിനസ്സ് തർക്കങ്ങൾ - nl

4. എന്തുകൊണ്ട് Law & More?

Quality മധ്യസ്ഥ സെഷനിലെ (കളുടെ) നിയമപരമായ മേഖലയിലെ ഗുണനിലവാരം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
With നിങ്ങളോടൊപ്പം Law & More മധ്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാ വശങ്ങളും തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല കഥയും ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരത്തിനായി പരസ്പര നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും.
• നിങ്ങളുടെ Law & More മധ്യസ്ഥൻ കൺസൾട്ടേഷനെ നയിക്കുന്നു, നിയമപരവും വൈകാരികവുമായ സഹായം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, കൂടിയാലോചന സമയത്ത് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
Med മുഴുവൻ മധ്യസ്ഥ പ്രക്രിയയിലും നിങ്ങളുടെ കഥ, വികാരങ്ങൾ, താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.
The മധ്യസ്ഥ പ്രക്രിയയുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ Law & More നിങ്ങളും മറ്റ് കക്ഷിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കരാറുകളും രേഖാമൂലമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് കരാറിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രതിപാദിക്കുമെന്ന് മധ്യസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.