മറ്റ് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ വികസിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുതുമയുള്ളതുമായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങൾ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണോ?
നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ സംരക്ഷിക്കുക

ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം

മറ്റ് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ വികസിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുതുമയുള്ളതുമായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ദ്രുത മെനു

ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ Law & More നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോ സൃഷ്ടികളോ പരിരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സഹായം നൽകാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കും. ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം:

• പകർപ്പവകാശം;
• വ്യാപാരമുദ്രകൾ;
• പേറ്റന്റുകളും പേറ്റന്റുകളും;
• വ്യാപാര നാമങ്ങൾ

ടോം മീവിസ്

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശം

Auteursrecht ചിത്രം

പകർപ്പവകാശ അഭിഭാഷകൻ

നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം, സിനിമ, സംഗീതം, പെയിന്റിംഗ്, ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശില്പം എന്നിവയുടെ ഉടമയാണോ? ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

മെർക്കൻ‌റെക്റ്റ് ചിത്രം

വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും

പേറ്റെൻ‌ടെൻ‌ ഒക്‌ട്രോയിൻ‌ ഇമേജ്

പേറ്റന്റിനായി അപേക്ഷിക്കുക

നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ഉടമയാണോ? ഒരു പേറ്റന്റ് ക്രമീകരിക്കുക

ഹാൻഡെൽസ്മെൻ ചിത്രം

വ്യാപാര നാമങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര നാമം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

"Law & More
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ഇത് ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ”

ബൌദ്ധികസ്വത്ത്

നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ, ഡിസൈനർ, ഡവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രചയിതാവ് ആണെങ്കിൽ, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം നിങ്ങൾ അനുമതി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത് നൽകുന്നു. പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ആശയം മാത്രം പോരാ, കാരണം ഇത് പല തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വികസിത ആശയം ഉള്ളപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത തരം ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവ പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിതമായി ഉപയോഗിക്കാം.

ഇന്റലക്ച്വൽ ഐജൻഡോംസ്റെച്ച്

വിവിധ സ്വത്തവകാശം

വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവയുടെ സ്വഭാവം, വ്യാപ്തി, ദൈർഘ്യം എന്നിവ ഒരു സ്വത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിരവധി ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ ഒരേ സമയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. Law & Moreബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമരംഗത്തെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര നിയമം, പേറ്റന്റുകളും പേറ്റന്റുകളും വ്യാപാര നാമങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ Law & More നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം.

പകർപ്പവകാശം

പകർപ്പവകാശം സ്രഷ്‌ടാവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും മൂന്നാം കക്ഷികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അവകാശം നൽകുന്നു. 'വർക്ക്' എന്ന പദത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ, സിനിമകൾ, സംഗീതം, പെയിന്റിംഗുകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പകർപ്പവകാശം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, ഒരു സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അത് യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ, പകർപ്പവകാശം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്, ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ സൃഷ്ടി നിലവിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ ജോലി പരിരക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നതിലെ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More.

വ്യാപാരമുദ്ര നിയമം

വ്യാപാരമുദ്ര നിയമം നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യാപാരമുദ്ര അവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളൂ. Law & Moreനിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അഭിഭാഷകർ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊരു വ്യാപാരമുദ്ര ലംഘനമാണ്. നിങ്ങളുടെ Law & More നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അഭിഭാഷകന് കഴിയും.

പേറ്റന്റുകളും പേറ്റന്റുകളും

നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം, സാങ്കേതിക ഉൽ‌പ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ വികസിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേറ്റന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനോ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനോ പ്രക്രിയയ്‌ക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അവകാശമുണ്ടെന്ന് പേറ്റന്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പേറ്റന്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ നാല് ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണം:

• ഇത് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കണം;
Invention കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയതായിരിക്കണം;
An ഒരു കണ്ടുപിടിത്ത ഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം നൂതനമായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ ചെറിയ പുരോഗതി മാത്രമല്ല;
Invention നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വ്യാവസായികമായി ബാധകമായിരിക്കണം.

Law & More എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും പേറ്റന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യാപാര നാമങ്ങൾ

ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന പേരാണ് വ്യാപാര നാമം. ഒരു വ്യാപാര നാമം ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമത്തിന് സമാനമാകാം, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. വ്യാപാര നാമങ്ങൾ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിരക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര നാമം ഉപയോഗിക്കാൻ എതിരാളികളെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര നാമവുമായി ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാപാര നാമങ്ങളും അനുവദനീയമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പരിരക്ഷ പ്രാദേശികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രദേശത്തെ കമ്പനികൾക്ക് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ പേര് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യാപാര നാമം ഒരു വ്യാപാരമുദ്രയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അധിക പരിരക്ഷ നൽകാം. ലെ അഭിഭാഷകർ Law & More സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഒരു ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ അഭിഭാഷകനെ തിരയുകയാണോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡാക്ക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ --xim.hodak@lawandmore.nl