പരിമിതമായ നിയമ ശേഷിയുള്ള അസോസിയേഷൻ

പരിമിതമായ നിയമ ശേഷിയുള്ള അസോസിയേഷൻ

നിയമപരമായി, അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ് അസോസിയേഷൻ. ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ഒരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ, കൂടാതെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. മൊത്തം നിയമപരമായ ശേഷിയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനും പരിമിതമായ നിയമ ശേഷിയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനും തമ്മിൽ നിയമം വേർതിരിക്കുന്നു. അനൗപചാരിക അസോസിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരിമിതമായ നിയമ ശേഷിയുള്ള അസോസിയേഷന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു അനുയോജ്യമായ നിയമ രൂപമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

സ്ഥാപിക്കൽ

പരിമിതമായ നിയമ ശേഷിയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ബഹുമുഖ നിയമ നിയമം ആവശ്യമാണ്, അതിനർത്ഥം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ്. സ്ഥാപകർ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒപ്പിടാനും കഴിയും. ഇവയെ അസോസിയേഷന്റെ സ്വകാര്യ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറ്റ് നിരവധി നിയമ ഫോമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിങ്ങളാണ് ബാധ്യസ്ഥനല്ല ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. അവസാനമായി, ഒരു അസോസിയേഷന് മിനിമം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൂലധനമില്ല, അതിനാൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൂലധനം ആവശ്യമില്ല.

അസോസിയേഷന്റെ സ്വകാര്യ ലേഖനങ്ങളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്:

 1. അസോസിയേഷന്റെ പേര്.
 2. അസോസിയേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി.
 3. അസോസിയേഷന്റെ ഉദ്ദേശം.
 4. അംഗങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളും ഈ ബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ ചുമത്താം.
 5. അംഗത്വ നിയമങ്ങൾ; എങ്ങനെ അംഗമാകാം, വ്യവസ്ഥകൾ.
 6. പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന രീതി.
 7. ഡയറക്ടർമാരുടെ നിയമനത്തിന്റെയും പിരിച്ചുവിടലിന്റെയും രീതി.
 8. അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും.

അസോസിയേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഒരു കാര്യം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ബാധകമാണ്.

ബാധ്യതയും പരിമിതമായ അധികാരപരിധിയും

ബാധ്യത ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിലെ രജിസ്ട്രേഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമല്ല, എന്നാൽ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അസോസിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തത്വത്തിൽ, അസോസിയേഷൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, ഒരുപക്ഷേ ഡയറക്ടർമാർ. അസോസിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർമാർ നേരിട്ട് സ്വകാര്യമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

കൂടാതെ, കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡയറക്ടർമാർ സ്വകാര്യമായും നേരിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരു സംവിധായകൻ തന്റെ ചുമതലകൾ ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.

തെറ്റായ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

 • സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗം: ശരിയായ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക.
 • താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം: വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ ഒരാളുടെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന്, കുടുംബത്തിനോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ​​കരാറുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ.
 • അധികാര ദുരുപയോഗം: ഡയറക്ടറുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ.

പരിമിതമായ നിയമപരമായ ശേഷി കാരണം, അസോസിയേഷന് അവകാശങ്ങൾ കുറവാണ്, കാരണം അസോസിയേഷന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനോ അനന്തരാവകാശം സ്വീകരിക്കാനോ അധികാരമില്ല.

അസോസിയേഷൻ ചുമതലകൾ

ഒരു അസോസിയേഷന്റെ ഡയറക്ടർമാർ ഏഴുവർഷത്തേക്ക് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കുറഞ്ഞത് ഒരു അംഗങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗെങ്കിലും വർഷം തോറും നടത്തണം. ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അസോസിയേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ മറ്റുവിധത്തിൽ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അസോസിയേഷൻ ബോർഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ചെയർമാൻ, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അവയവങ്ങൾ

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ലേഖനങ്ങൾ മറ്റുവിധത്തിൽ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ ബോർഡിനെ നിയമിക്കുന്നു. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് അസോസിയേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡി, അംഗങ്ങളുടെ പൊതുയോഗം രൂപീകരിക്കുന്നു. ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അസോസിയേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തേക്കാം; ഈ ബോഡിയുടെ പ്രധാന ദൌത്യം ബോർഡിന്റെ നയവും പൊതുവായ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്.

സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ

അസോസിയേഷന് നികുതി ബാധ്യതയുണ്ടോ എന്നത് അത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അസോസിയേഷൻ VAT-ന്റെ ഒരു സംരംഭകനാണെങ്കിൽ, ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അസോസിയേഷൻ നികുതി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഒരു പരിമിത ബാധ്യതാ അസോസിയേഷന്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ

 • ഒരു അംഗത്വ ഡാറ്റാബേസ്, ഇതിൽ അസോസിയേഷന്റെ അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • ഒരു ഉദ്ദേശം, ഒരു അസോസിയേഷൻ പ്രധാനമായും അതിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല.
 • നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷൻ ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങൾ അസോസിയേഷന്റെ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് അസോസിയേഷന്റെ പൊതു ഉദ്ദേശ്യമാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത അംഗം തന്റെ മുൻകൈയിൽ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും സംഘർഷത്തിനും ഇടയാക്കും.
 • ഒരു അസോസിയേഷന് ഓഹരികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട മൂലധനമില്ല; തൽഫലമായി, അസോസിയേഷനും ഓഹരി ഉടമകളില്ല.

അസോസിയേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക

പൊതു മെമ്പർഷിപ്പ് മീറ്റിംഗിലെ അംഗങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, അത് സാധുതയുള്ളതല്ല.

അസോസിയേഷൻ ഉടനടി ഇല്ലാതാകുന്നില്ല; എല്ലാ കടങ്ങളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും അടയ്ക്കുന്നതുവരെ ഇത് പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ആസ്തികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അസോസിയേഷന്റെ സ്വകാര്യ ലേഖനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം പാലിക്കണം.

അംഗത്വം അവസാനിച്ചേക്കാം:

 • അംഗത്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശം അനുവദനീയമല്ലെങ്കിൽ അംഗത്തിന്റെ മരണം. അസോസിയേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം.
 • ബന്ധപ്പെട്ട അംഗമോ അസോസിയേഷനോ പിരിച്ചുവിടൽ.
 • അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ; അസോസിയേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ മറ്റൊരു ബോഡിയെ നിയമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. അംഗത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിയമപരമായ പ്രവൃത്തിയാണിത്.
സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.