ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചിത്രം

ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്തുചെയ്യും?

പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ കൈകളാൽ സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സഹായം തീർച്ചയായും അനാവശ്യമായ ആഡംബരമല്ലാത്തതും സിവിൽ കേസുകളിൽ ഒരു ബാധ്യതയുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൃത്യമായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഡച്ച് നിയമവ്യവസ്ഥ വളരെ സമഗ്രവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ശരിയായി അറിയിക്കുന്നതിനുമായി, വാക്കുകളുടെ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പരിഗണിക്കുകയും ചില നിയമസംരക്ഷണങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പോരായ്മ, ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു വഴി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു അഭിഭാഷകന് നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും നിയമപരമായ 'കാട്ടിൽ' മറ്റാരെയും പോലെ തന്റെ വഴി അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ന്യായാധിപനിൽ നിന്നോ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു അഭിഭാഷകൻ തന്റെ ക്ലയന്റുകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. എ Law & More ക്ലയന്റും ക്ലയന്റിന് ഏറ്റവും വിജയകരവും ന്യായമായതുമായ ഫലം ആദ്യം വരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൃത്യമായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തത്വത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അഭിഭാഷകനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കേസിനെ ഇത് വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു അഭിഭാഷകന് നിങ്ങൾക്കായി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് തരം നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്: ഒരു അപേക്ഷാ നടപടിക്രമവും ഒരു സമൻസ് നടപടിക്രമവും. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ നടപടിക്രമത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും. ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൻസ് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സേവനത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. എന്നിട്ടും, ഒരു വക്കീലിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു എതിർപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

ഹർജി നടപടിക്രമം

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ഹർജി നടപടിക്രമം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ജഡ്ജിയോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു. വിവാഹമോചനം, തൊഴിൽ കരാർ പിരിച്ചുവിടൽ, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ജോലി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകും. കേസിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു എതിർകക്ഷിയുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം. എല്ലാ requirementsപചാരിക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന കഴിയുന്നത്ര ഉചിതമായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷിയോ പ്രതിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏത് പ്രസ്താവനയോടും പ്രതികരിക്കും.

നിങ്ങൾ എതിർ കക്ഷിയോ താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷിയോ ആയ മറ്റൊരു കക്ഷി ഒരു നിവേദനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിഭാഷകനെ ബന്ധപ്പെടാനും കഴിയും. ഒരു വക്കീലിന് നിങ്ങളെ പ്രതിരോധ പ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ വാമൊഴിയായി കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാനും കഴിയും. ഹിയറിംഗിനിടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിഭാഷകനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും കഴിയും, ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ നൽകാനും കഴിയും.

സമൻസ് നടപടിക്രമം

മറ്റെല്ലാ കേസുകളിലും, ഒരു സമൻസ് നടപടിക്രമം ആരംഭിച്ചു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഘട്ടനത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനുള്ള ഒരു സമൻസ് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സബ്പോണ; ഒരു നടപടിക്രമത്തിന്റെ തുടക്കം. തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ വിചാരണ വേളയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനും, വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പും ശേഷവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുമായി അവിടെയുണ്ട്. ഒരു അഭിഭാഷകനുമായുള്ള സമ്പർക്കം പലപ്പോഴും ഒരു സമൻസ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അയയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുമ്പോഴോ ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അവകാശവാദിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നടപടിക്രമം ആരംഭിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല, വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട സമൻസും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. സമൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഒരു അഭിഭാഷകന്, വേണമെങ്കിൽ, ആദ്യം നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കാതെ, ഒരു രമ്യമായ പരിഹാരം നേടുന്നതിന് എതിർ കക്ഷിയെ രേഖാമൂലം ബന്ധപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സമൻസ് നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എതിർ കക്ഷിയുമായുള്ള കൂടുതൽ ബന്ധവും അഭിഭാഷകൻ ശ്രദ്ധിക്കും. കേസ് ഒരു ജഡ്ജി വാമൊഴിയായി കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും പരസ്പരം പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള റൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. കേസിന്റെ ഓറൽ ഹിയറിംഗ് സമയത്ത് ജഡ്ജി സാധാരണയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും, പല കേസുകളിലും, ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള ചർച്ചയ്ക്കും മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും ശേഷം, രണ്ട് പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഇത് മേലിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കേസ് ഒരു ഹിയറിംഗിൽ അവസാനിച്ചോ, ഹിയറിംഗിന് ശേഷമുള്ള വിധിയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലേ? ആ സാഹചര്യത്തിലും, ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമ അപ്പീൽ നടപടിക്രമം

CBR അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലുള്ള ഒരു ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ (സർക്കാർ സംഘടന) തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം. ഒരു എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നതിന്റെ വിജയ നിരക്കിനെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതും ഏത് വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് അറിയാവുന്നതുമായ ഒരു അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസമ്മതപത്രം തയ്യാറാക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു എതിർപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ശരീരം എതിർപ്പ് (ബോബ്) സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും. ഈ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ നോട്ടീസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. കോടതി, CBb, CRvB അല്ലെങ്കിൽ RvS പോലുള്ള ഏത് ബോഡിക്ക്, നിങ്ങളുടെ കേസിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കണം. ഉചിതമായ അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ നോട്ടീസ് സമർപ്പിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയുടെ പ്രതിരോധ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാനും ഒരു അഭിഭാഷകന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ആത്യന്തികമായി, ഒരു വാദം കേൾക്കുന്നതിനു ശേഷം ഒരു ന്യായാധിപൻ കേസിൽ വിധി പറയും. ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകാം.

(സബ്പോണ) ക്രിമിനൽ നിയമം

നെതർലാൻഡിൽ, ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സർവീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സർവീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്നു. ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നടപടിയാണ്. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് നിയമപരമായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയും പ്രമാണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് അനുഭവം ആവശ്യമാണ്. ഒരു അഭിഭാഷകന് ഒരു സമൻസിൽ എതിർക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ ഒരു വാമൊഴി കേൾക്കൽ തടയാൻ കഴിയും. മിക്ക കേസുകളിലും, ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ വാമൊഴി പൊതുവായി നടക്കുന്നു. വാക്കാലുള്ള വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിഭാഷകന് നിങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു അഭിഭാഷകനെ ഇടപഴകുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച പിശകുകൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം, കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നത് വരെ നീട്ടാം. ആത്യന്തികമായി ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഭിഭാഷകന് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു വക്കീലിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ പിന്തുണയും സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കാനോ കഴിയും.

തീരുമാനം

മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, കോടതി മുറിക്ക് പുറത്ത് അഭിഭാഷകർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബിസിനസ്സ് ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരു അഭിഭാഷകന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വിരൽ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കത്ത് എഴുതുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായ അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യും. ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, വിജയം വെറും പ്രതീക്ഷയേക്കാൾ ഒരു വസ്തുതയാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയും വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മികച്ച സാധ്യതകൾക്കായി, ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

മുകളിലുള്ള ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദഗ്ദ്ധോപദേശമോ വിദഗ്ദ്ധോപദേശമോ നിയമസഹായമോ ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More. Law & Moreഅഭിഭാഷകർ നിയമത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്, ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.